Historisk sammanfattning

Kummelby Förlag & Produktion

 

 

 

Capri

HISTORISK SAMMANFATTNING

 

 

 

 

500-600-t f Kr Grekisk kolonisation av Kampanien och Capri.

 

?14 e Kr Kejsar Augustus (Ceasar Octavianus (63 f Kr-14 e Kr)) förhandlar med staden Neapel till sig.

Capri i byte mot grannön Ischia. Även om Capri, enligt sägen, är kejsar Augustus favoritö så

blir han dock aldrig fast bosatt där.

 

14 e Kr Kejsar Tiberius (42 f Kr-37 e Kr) gift med sin företrädares dotter, efterträder Augustus

och färdigställer tolv Villor ”lustslott” på Capri (Tacitus).

 

26-37 e Kr Tiberius styr romarriket från Villa Jovis belägen på bergstoppen längst österut på ön.

 

37 e Kr Signaltornet Pharus intill Villa Jovis störtar samman a samband med en jordbävning bara

några dagar före Tiberius död.

 

37 16/3 e Kr Tiberius avlider.

 

79 e Kr Vulkanen Vesuvius får ett utbrott som förändrar omgivningarna radikalt, därmed också Capris

utseende. Villa Damecuta överges.

 

300-talet Capri hör till det grekiska Neapel.

 

366 Jordbävning efter vilken kjejsarvillorna på Capri anses ha lämnats att för-falla.

 

500-talet Neapel, munkar, östgoter, byzantinska kejsarhärar, Islam, saracener, sjörö-vare påverkar ön.

 

530 ca Capri tillhör klostret i Monte Cassino som grundats av S Benedict.

 

580-talet ca Ett Benediktinerkloster tillägnat S Stefanus, etableras på Capri.

 

600-talet Biskop San Costanzo besöker Capri, men blir sjuk och dör på ön. Han blir begravd nära

Marina Grande där basilikan San Costanzo nu befinner sig, utnämns till Capris skyddshelgon,

vilket firas den 14 maj.

868 Från att ha lytt under hertigen av Neapel övergår Capri till att lyda under Dogen i Amalfi.

 

920 Neapolitanerna lyckas i ett sjöslag i Neapelbukten förinta en saracensk flotta. Ett av

sjörövarfartygen undkommer och tar sin tillflykt till Capri, där öborna hugger ihjäl hela dess

besättning.

 

994 Under påven John XVI, blir Capri eget biskopsdöme och får sin första bi-skop, John.

 

998 ”L’antica scala” feniciska trappan, omnämns för första gången.

 

1100-t Normanderna under sin furste Roger av Hauteville I (1031-1101) som besegrat och intagit

Sicilien och södra Italen invarderar också Capri.

 

1133 Roger II av Sicilien återerövrar Capri från longobarderfursten Guaimario av Salerno som

tidigare erövrat ön.

 

Under 1000-talet framträder en av Capris äldsta familjer, Arucci, som kommer till ön från

Amalfitrakten. En av dessa är Sergio Arucci som gifter sig med Gemma Strina från en annan

caprifamilj av denna tid. Båda familjerna hade landområden på Capri.

 

1204 Fredrik II ger sin justitiarus Sergio Scrofa i Amalfi ”ön Capri med den helige Stephanus’

kloster och allt vad därtill hör” i förläning mot en årsavgift av nio guldsolidi och hundra fat

vin. Förläningen synes gå i arv och stadfästs av Karl I Anjou.

 

1200-talet Huset Anjou från den franska provinsen kring Maine och Loire (på 1200-talet tillhörande

Englands kungahus) samt härskarna i det spanska Aragonien kämpar om herraväldet på Capri.

 

1231 Anacapri utser sitt skyddshelgon, Sant’ Antonio da Padova, vilken firas den 13 juni.

 

1250 Kung Fredrik av Tyskland tillika kung på Sicilien sedan 1220 dör. I samband med detta faller

Capri i händerna på huset Anjou.

 

1270-talet Capri har vid denna tid ca 600 innevånare fördelat på 124 fuochi (hushåll).

 

1282 PåskBlodbadet ”sicilianska aftonsången” i Palermo äger rum då 8000 fransmän under klockors

klang mördas av sicilianarna.

 

1286 I kriget som följer mellan Neapel och Sicilien blir Capri, efter två misslycka-de försök,

erövrat av aragoniernas katalonska legosoldater. Capri i arago-niernas hand blir en flottbas

fram till 1299.

 

1300-talet Robert den Vise (Karl II-s efterträdare) sänder kungliga påminnelser till borgkommendanten

på Capri att dag och natt hålla utkik över havet efter fientliga fartyg och att omedelbart

tända eldsignaler som varning om sådana syns.

 

1333 Kungen förbjuder korallfiske utan kungligt tillstånd mellan Capri och Sorentohalvöns udde:

”inter Caprum et minervam, uvi corallorum maxima copia invenitur”.

 

1334 För första gången framgår att det råder motsättningar mellan Capri och Anacapri. Anacapri’s

invånare anhåller hos kung Robert om att slippa lyda under staden Capri, men denne

förordnar att intet skall förändras ”ut nihil innoveretur”.

 

1343 Drottning Johanna I som efterträder kung Robert på Neapels tron är dockhumanare mot

Capri.

 

1363 Giacomo Arucci infriar sitt löfte till sin beskyddare, att under det år hans förstfödde son

kommer till världen låta starta bygget av ett stort kartusianskt kloster: Certosa di San

Giacomo. Giacomo Arucci är verksam som sekreterare åt drottning Giovanna I av Neapel.

 

1374 Certosa di San Giacomo blir färdigt. Av drottningen och senare olika påvar, erhöll munkarna

särskilda privilegier, bl a att odla och uppbära skatter av befolkningen. Likaså uppgick

egendomar från utdöda familjer till klostret. Dessa privilegier gjorde klostret och dess

relativt få munkar välbeställt.

 

1496 Fredrik II av Aragonien ger jämställd status åt både Capri och Anacapri.

 

1510 S. Sofiakyrkan, Anacapris huvudkyrka byggs över ett gammalt torg ”Le Pietre” som tidigare

hyst två kyrkor: S Carlo samt S Maria Costantinopoli.

 

1528 Kejsaren ger visekungen i Neapel tillstånd att sälja Capri för tretusen dukater till

neapolitanaren Paolo Pellegrino som reparerat Capris stadsmur och byggt Anacapris borg.

 

1634/5 Saracen, den fruktade nordafrikanske pirathövdingen, turken Khair-ed-Din alias

”Barbarossa” (rödskägget) anfaller och tar Capri i besittning och brän-ner Anacapris borg.

 

1545 På grund av ständiga anfall och ödeläggelser av pirater har Capris befolkning minskat från

1.463 personer 1523, till 1.093 år 1545.

 

1553 Piraten Dragut Rais anfaller och plundrar Certosaklostret och bränner dess arkiv och bibliotek.

Många öbor förs bort som slavar.

 

1560-talet De spanska vicekungarna sörjer för Capris försvar genom att sätta de borgar Kheir-ed-Din

raserat i stånd samt bygger nya vakt- och försvarstorn utöver de två redan existerande

Castiglione och det som Certosamunkarna uppfört i Anacapri: Torre di Materita.

 

1561 Invånarantalet på Capri är ca 1.500 fördelat på 349 hushåll.

 

1610 Den första ”utländska” beskrivningen av ön görs av engelsmannen George Sandys: ”A relation of

a journey begun A. D. 1610”.

 

1620 G. A. Magini graverar en karta över Capri.

 

1632 17/5 Äventyraren, fransmannen, Jean Jacques Bouchard kommer till ön och skriver en omfattande

lärd redogörelse ”Capri nel 600” som finns bevarad i École des Beaux Arts-biblioteket i Paris.

Han brukar betraktas som den ”förste turisten” på Capri.

 

1656 /6 Pest som härjar i Neapel kommer till Capri och utplånar under fem månader halva befolkningen.

 

1662 J. Bleau graverar en karta över Capri och Neapelbukten.

 

1673-1691 Nunnan Suor Serafina ”Capris stora heliga” stiftar en karmeliternunneorden och skapar ett

kloster som invigs av kardinal Orsini.

 

1683 Capris och Anacapris befolkning firar tacksägelse till ärkeängeln Mikael i kapellet på

Capodimonte (San Michele) när Wien befrias från turkarna.

 

1685 Ex-cattedrale di St Stefano byggs på den plats där ett benediktinerkloster legat sedan 580.

 

1700-talet Kyrkan S Michele vid Piazza S Nicola i Anacapri byggs i böjan av 1700-talet. Dess majolikagolv

(Paradiso terreste) skapas av Leonardo Chiaiese och läggs in 1761.

 

1720 La Foresteria ”främlingshärbärget” (San Michele) uppförs av en anacapresisk biskop.

 

1722 Joseph Addisons reseskildring införs översatt i ”Nouveau Voyage d´Italie” (Utrecht) vilket i

stort bidrar till att 1700-talsresenärerna får upp ögonen för Capri.

 

1799 23/1 Fransmännen inträder i Neapel och proklamerar staden som Bonapartisk republik.

 

1806 /5 200 engelsmän under amiral Sir Sidney Smith erövrar Capri och sätter sig i

försvarsställning mot fransmännen. Fransmännen kapitulerar och Capri får benämningen ”Lilla

Gibraltar”.

 

1808 16/10 Franskt angrepp via landsättning från Anacapris håll under befälhavaren Lamarque. De

maltesiska trupperna under engelskt befäl ger upp utan strid. Den engelske guvenören Hudson

Lowe undertecknar kapitulationen.

 

1808 12/11 Privilegierna för Certosaklostret upphävs, egendomarna beslagtas och munkarna fördrivs från

Capri av fransmännen på order av Joachim Murat.

 

1818 Biskopsämbetet på Capri dras in i kraft av ett konkordat.

 

1818 Notarien Giuseppe Pagano öppnar ett värdshus i Capri (casa ospitale). De första gästerna är

vänner till familjen.

 

1824 Den franske greven Turpin de Crissé skildrar Capri i sin Souvernirs du Golfe de Naples

recueillis en 1808, 1818 et 1824 och Antonie Claude Pasquin Valéry i Voyages historiques et

litéraires en Italie 1826-8.

 

1826 De tyska målarna August Kopisch och Ernst Fries landstiger på Capri. Kopisch gör anspråk på

att vara den förste att ha ”upptäckt” Grotta Azzurra, Den blå grottan.

 

1830 Genom Frankrikes erövring av Barbares’kstaterna bringas dessas framfart i Medelhavet

definitivt att upphöra.

 

1830-t Grundarna av den franska Posillipo-skolan Giacinto Gigante och den franske konstnären Camille

Corot möts på Capri. Corot målar en duk förställande Monte Solaro 1828.

 

1834 Arkeologen och humanisten Raoul Rochette beskriver Capri i sina Notes extrahites d’un journal

de voyage en Italie et en Sicilie.

 

1835 Alexandre Dumas skildrar Capri i ett kapitei i sin bok Le Spéronare.

 

1841 Mary Wollstonecraft Shelly skildrar den Blå Grottan i Rambles in Germany and Italy.

 

1851 Tyske historikern Ferdinand Gregorovius författar en tragedi med Capri som bakgrund; Der

tod des Tiberius”. Två år senare en skildring av Capri; Capri, eine Einsiedelei och Die Idylle

vom Mittelmeer.

 

1860-t Capri förenas med det moderna Italien. Ångbåtar börjar trafikera Neapelbuk-ten. Strömmen

av författare konstnärer; tyskar, engelsmän och fransmän tilltar oavbrutet.

 

1861 Den brittiske korrespondenten Henry Wreford utnämns till honnörsinspektör för Capris

skolor.

 

1870 Omvandlade den skotske psykiatrikern Sidney Clark sitt sanatorium i Capri till ett hotell som

så småningom kom att bli Capris stolthet, det 5-sjärniga Grand Hotel Quisisana.

 

1876 En primitiv brygga för båtars tillägg på Capri byggs i Marina Grande.

 

1877 Öppnandet av en ny väg bryter Anacapri’s isolering.

 

1878 I anslutning till Capris största katolska gravplats anläggs under stort motstånd från präster

och lokalbefolkning en främlingsgravplats för alla icke katolikers räkning på ön oavsett ras

eller tro.

 

1884 höstKolera utbryter i Neapel.

 

1895 1/6 Den svenske läkaren Axel Munthe förvärvar området på Capodimonte.

 

1896 Bygget av Villa San Michele är igång.

 

1899 Axel Munthe förvärvar borgruinen Castello Barbarossa med tillhörande borgområde.

 

1900 t början När grunden för Capris mest kända och exklusiva hotell, Quisisana grävdes, fann man

 

gigantiska ben från försvunna djurarter under ett nära tre meter tjockt skikt av vulkaniskt

eruptionsmaterial.

 

1901 27/5 La Foresteria ”främlingshärberget” som fram till 1818 varit Capribiskoparnas sommarresidens

inköps av Axel Munthe för att fungera som bostad åt tjänarstab och gäster på San Michele.

 

1902 Torre Materita, kartusianmunkarnas gamla fästning, köpts av Axel Munthe från engelsmannen

Arthur King.

 

1903 Munthe förvärvar La Guardia, ett annat torn på Capri ägt av familjen Papen-gouth.

 

1905 Ryske författaren Maksim Gorkij etablerar sig på Capri. I och med Gorkij kommer många

 

ryska revolutionärer till ön däribland Lenin.

 

1906 4/4 Vesuvius får ett utbrott som mörklägger hela Napoli. Utbrottet som varade i flera dagar

spydde även aska över Capri.

 

1907 I Italien börjar myndigheterna oroa sig för säkerheten när så många ryssar invaderar Capri

 

1907 Bergbanan ”Funicolare” från hamnen upp till Piazza Umberto I invigs.

 

1909 På Capri startar Maxim Gorkij en ”Skola för Revolutionär Teknik för forskning och

förberedande av propagandister av Rysk Socialism”. Ledare för skolan förutom Gorkij var

Anatoliy Lunacharsky, Alexander Malinovsky (Bogdanov) samt Gregori Aleksinsky.

 

1909 /11 Partiets centralkommitte i Moskva beslutar ta sin hand från Gorkijs partiskola på Capri.

 

1910 Capris första skoindustri är i gång.

 

1910 Hotell Pagano, ett av Capris främsta hotell sedan 1826 stängs.

 

1912 Casa Caprile blir färdigt under byggmästare Pasquale Romano och blir drottning Victorias hem

under 15 år fram till 1927.

 

1914 Första världskriget bryter ut.

 

1925 133.900 personer, turister mest besöker Capri under året. Under fasciståren 1926-3 minskade

besöksantalen väsentligt.

 

1926 Den medicinska omsorgen på Capri får en förbättrad ställning när doktor Elizabeth Moor, född

i Wien 1886, kommer till Capri och slår sig ned som läkare i Anacapri och öppnar praktik där.

 

1932-35 Genom arkeologen Amedeo Maiuris görs vetenskapligt tillfredställande undersökningar och

mätningar av Villa Jovis (Palazzo a Mare 1935, Villa di Damecuta 1937 och 1948).

 

1934 Besökarantalet under året är nu uppe i 173.000. De flesta kommer för en dag. I Marina Grande

finns sju hotell, Capri har tio hotell och sju pensionat, Marina Piccola ett pensionat och i

Anacapri erbjuds två hotell och två pensionat.

 

1935 /11 Genomdrivs under diktatorn Benito Mussolinis regim fridlysningen av Capri. Jakt och fångst av

fåglar på Capri förbjuds, ett bud som kom till med stöd bl a från Axel Munthe och prinsessan

Mafalda. 10 år senare respekteras bestämmelsen inte längre med undantag för

Barbarossaberget.

 

1936 Axel Munthe donerar en betydande summa pengar till de fattigas och gamlas stöd på Capri.

Detta med anledning av att fågelfångsten förbjudits vilket för många var det enda sättet att

skaffa mat för överlevnaden.

 

1937 17/11 Axel Munthe skriver i brev till Herman Göring att han har för avsikt att sälja San Michele till

generalen, men köpet blir aldrig av.

 

1937-1939 Utgrävningar vid Damecuta med rester av en romersk kejsarvilla donerad av Axel Munthe till

italienska staten fortgår i två år.

 

1938 Vulcanologen Immanuel Friedländer kommer med en bok om Capri: ”Le antiche ruine di Capri”.

 

1939 Andra Världskriget bryter ut.

 

1939 Axel Munthe flyttar från Capri till Rom.

 

1942 /12 Munthe skriver till prins Eugen: ”Kanske för första gången i mitt liv längtar jag hem - är det

för att mitt land är i fara eller för att jag själv är i fara att gå under? Sannolikt det sista -

människan vill hem när hon nalkas döden. Mussolinis Italien är ej längre vårt Italien, Florens’

lilja har bytts ut mot hakkorset, Botticellis Primavera mot Göring, som far ikring med extratåg

och pukor och trumpeter och köper upp falska antikquiteter landet runt. Muss’ är i Hitlers

våld, Italien är ej Tyskland men dess lydiga tjänare, illa behandlad och illa betald.”

 

1943 På inrådan av kung Gustaf V flyttar Axel Munthe in på Stockholms slott och stannar där till

sin död, 7 år senare.

 

1943 Tyskar använder San Michele som rekreationsplats.

 

1943 3/9 Vapenvila mellan Italien och de allierade undertecknas.

 

1943 På Capri råder stora svårigheter eftersom förbindelserna med fastlandet upphört med svår

matbrist. Leveransen av elström är avbruten och bankutbetal-ningar inställda.

 

1944 Hungersnöd hotar på Capri. Stölder förekommer och Villa San Micheles konstskatter löper

stora risker varpå Axel Munthe förmår sätta San Michele under amerikanskt beskydd.

 

1946 I ett brev till kung Gustaf V har Axel Munthe beslutat donera San Michele till svenska staten.

 

1948 I Italien får en konstituerad nationalförsamling uppdraget att skriva en republikans författning

som träder i kraft i januari 1948. Italien blir republik med president och parlament bestående

av två kamrar.

 

1949 11/2 Axel Munthe avlider på Stockholms slott, 91år gammal.

 

1949 20/10 Stiftelsen ”Centro Caprese di Vita e di Studi” upprättas på Capri. Syftet är att befrämja

vetenskaplig forskning med direkt anknytning till Capri.

 

1950-1951 Stockholms Observatoriums filial för solforskning ”Casa Cetrella” skapas uppe på Monte Solaro

nära Sa Maria Cetrella, under ledning av professor Yngve Öman.

 

1951 15/10 Återinvigning av Villa San Michele i närvaro av anacapribor, honoratiores från Rom och Neapel.

Tal av intendenten Josef Oliv www.villasanmichele.eu.

 

1951-1954 Stängsel byggs kring Barbarossaberget. ”Skogstomten” inköps.

 

1953 Fågelstation inrättas i Barbarossaborgen i samverkan med Sveriges Ornitologiska Förening.

 

1960-talet Capri får färskvatten genom pipeline från fastlandet.

 

1964 Två marmorstatyer, Poseidon och Triton, fynd från Grotta Azzurras botten hämtas upp.

 

1967 4/8 Storbrand på sluttningen av Barbarossaberget. Hjälp från NATO i Neapel som kommer med

helikoptrar. Först efter en vecka är branden släkt.

 

1970-talet Uppsving för turismen på Capri. Vissa dagar noteras över 2000 besökare på San Michele.

 

1970 21/4 Konstnären Giacomo Manzù skapar en staty, en pelare i vit marmor med ett porträtt av Lenin i

relief i parken nedanflr Villa krupp i Capri.

 

1979 Sveriges Ornitologiska Förenings verksamhet på Barbarossaberget läggs ned.

 

1983 /12 Jordskalv och storm orsakar ras vid klippstupet nära den feniciska trappan. En person avlider

och tre skadas. Vägen till Anacapri blir avstängd i flera dagar.

 

1986 Ottenby fågelstation engagerar sig på Capri.

 

1987 Efter en förödande brand på Barbarossaberget börjar utplantering av stenek.

 

1994 En staty, ett kopparmonument, tillägnad Axel Munthe och fåglarna, tillverkad av skulptören L

Mazilla och reses i stadsdelen Boffe i Anacapri.

 

2000 Professor Gunnar Adler-Karlsson anlägger en filosofisk park i sydvästra Anacapri med

naturstigar innehållande ett 60-tal citat av västerländska filosofer www.philosophicalpark.org.

 

 

 

Anders Lindström

 

tillbaka till sidan Capri