KFUMS Kammarkör

Kummelby Förlag & Produktion

KFUMs Kammarkör

Bakre raden: Anders Hörngren, Anders Lindström, Olle Lindström, Albert Hellgren, Robert von Bahr, Jerker Arvidson, Carl-Henrik Starkenberg,

Thorwald Nybom, Roland Palmblad, Karl-Erik Eriksson, Åke Nilsson, Christer Solén

Främre raden: Hjördis Stenlund, Berit Berthling, Ulla-Britt Marschall, Christina Holm, Lena Hörnelius, Lillemor Sandwall, Ulla Månsson, Eva Öström,

Solveig Stenlund, Gunnel Andersson, Barbro Nordström, Eivor Stenlund, Anna-Lena Lundström. Dirigent Dan-Olof Stenlund.

Bilden tagen i Västerås Domkyrka troligen 1963. Fotograf okänd.

 

 

KFUMs Kammarkör bildades av Dan-Olof Stenlund i Stockholm 1957. För mig utgjorde medlemsskapet i denna kör och Dan-Olof Stenlund utsökta förebilder vad gäller utveckling till körsångare och senare kördirigent. Främst var det Stenlunds noggrannhet med textgestaltning och körklang som lade grunden till egna insikter i körsjungandets konst.

Bilden ovan är från en konsert i Västeråskatedralen på 1960-talet.

 

Anders Lindström.

 

Om KFUMs kammarkör: www.kfumskammarkor.nu/

 

tillbaka till sidan körer