Brechtuppsättning 1

    Brecht/Weilloperan Jasägaren i Sollentuna, april 1977

Uppsättning, medverkande:


Solister

läraren: Björn Sjögren (b)

modern: Maria Lind (s)

pojken: Viveca Ringmar (s)

student: Jan-Oolv Norling (t)

student: Per Olof Carlsson (ba)

student: Sören Engblom (b)


Marknadsfolk, kör

Agneta Jonzon

Agneta Wallskog

Anna-Lena Eriksson

Bengt Hansson

Björn Reinhard

Bo Nilsson

Christina Johansson

Gunilla Larsson

Hans Larsson

Inger Ågren

Ingrid Edsman


Katarina Löfgren

Kristina Eriksson

Lars Ehmer

Lars Fröjdstedt

Lars Gollvik

Lars Risberg

Lena Enocson


Lena Löfgren

Maria Danielsson

Per Almqvist

Per Wester

Sonja Nilsson

Yvonne Johansson


Orkester

Anna-Greta Bysven, vl

Anna-Karin Åbom, vl

Caroline Lugnegård, vl


Hans Forsgren, vl


Helena Jekell, vl

Ingeborg Kraft, vl

Kerstin Ollas, v

Thomas Jansson, vc

Hervor Håkansson, kb

Per Furumo, fl

Per Ove Stålknapp, kl

Ann Rådemark, sax

Johan Vävare, slgv

Anders Hillborg, pi

Kristin Kylhammar org.harm

 

Produktion

Producent Anders Lindström

Regi: Jean Claude Arnault

Scenografi: Ulla Lindström/Rosendahl

Ljus-Masker: Stefan Nordin

D

irigent: Anders Lindström


Arrangörer

Kulturnämnden – SKS – Musikforum – Eudbecksskolan Sollentunatillbaka till sidan Opera