Artiklar

  Artiklar, recensioner, minnesteckningar


                     ´                                                                                                                                                                                                           Siljan i midsommartid. Foto: Anders Lindström

Som boende i Rättvik under många år har intresset för "profilerna" kring Siljansbygden: Karlfeldt, Zorn, Munthe, Alfvén, Kröyer med flera tagit sig uttryck hos mig.

Särskilt Axel Munthe som kom hit som ung student och senare flyttade till Capri och blev livmedikus till dåvarande kronprinsessan Victoria, även gift med engelskan Hilda Pennington och vars sommarvilla finns i Leksand. Om Hildasholm, Villa San Michele och om Munthe i övrigt kan du läsa i artiklar här nedan.


Även under min mångåriga verksamhet som kyrkomusiker i bl.a. Västerås stift, har tankar och reflektioner formats till insikter i trosfrågor samt ifrågasättanden av den andliga miljön inom Svenska Kyrkan. I detta sammanhang vill jag även förmedla en länk till Ulla Karlsson, min sambo, vars bok "Människa du är någon" också tar upp frågor om kyrkans roll och relation till människor som lever i dag: www.ullakarlsson.se.

Här nedan finner du recensioner, artiklar, kommentarer och även annat som jag skrivit i anslutning till min tjänst som musikkonsulent:

Klicka på rubrikerna för att komma till textinnehållen.


Svenska och danska personligheter lägger grund till turistnäringen vid Siljan

       Fredrika Bremer, H. C. Andersen och Wilhelm Marstrand


Här berättar jag om mitt intresse för läkaren Axel Munthe och allt som det fört med sig.

       Hur kom det sig med Munthe

 

Munthes Hildasholm I-IV:

       Munthe övergav planer på timmerhus i Tällberg, I

    Stengården - Hildas morgongåva, II

     Munthe besökte sällan gården, III

     Mor och söner gav egna föreställningar, IV


Kyrkans sanningsbegrepp, sanningen om gud, vad är sanning!?:

       Ett Fårabrev


Artiklar, recensioner, kommentarer, beskrivningar:

       Artikel, Ett sekel med musik i Västerås stift

       Recension Kyrkomusiksymposium i Göteborg 14-17 sept 2006

       Recension av biskop Thomas Söderbergs herdabrev

       med kommentar till biskoparnas utskick av Luthers Lilla Katekes till prästerna.

       Anders i Egypten 2000

       En gråmålig dag i september (Rättvikskåseri)

       Cambridge, England (Historik)


Här berättar jag om mig själv och min uppväxt:

      Anders berättar om sina barn- och ungdomsår

Minnesrunor

      Eric Ericsons minneshögtid i Storkyrkan