Kontakt


   Kontakt


 

                                                                                                                                                                                                                                                          Vid Brudviken, Siljan. Foto: Anders Lindström


För beställning av tjänster, köp av notmaterial eller personkontakt är du välkommen att använda nedanstående kontakt möjligheter:


Har du synpunkter, namnuppgifter på personer på körbilder, eller vill lämna ett meddelande tas det tacksamt emot på e-postadressen!


Kontaktpersoner: Anders Lindström, även Ulla Karlsson


Adress: Sjurbergsvägen 22

795 32 RÄTTVIK


Mobil Anders: 073-98 39 610


e-post: kummelby.forlag@gmail.com