Körer och Festivaler

Körer, körfestivaler

                                                                                       Sångföreningen (R Högfeldt) 

Här nedan finner du körer, ensembler, körengagemang som haft, eller har särskild anknytning till Anders Lindström.


Dels är det vokalgrupper där jag själv varit med som sångare/korist, dels körer för vilka jag varit dirigent dels stora arrangemang som körstämmor, festivaler jag startat eller varit speciellt engagerad i. Man kan även se den här delen av hemsidan som en exposé över min verksamhet som körledare.


I anslutning till varje foto på kör eller vokalgrupp finns även deltagarnas namn med. Namnlistorna är dock i flera fall okompletta. Välkommen därför att kontakta mig Anders med rättelser eller kompletterande namnuppgifter på kummelby.forlag@gmail.com eller via de kontaktuppgifter som finns under rubriken Kontakt.

 

I sammanhanget kan nämnas att sopraner och altars namn under olika körfoton fått behålla sina dåvarande efternamn, eller flicknamn, som man säger.


Klicka på namnrubrikerna här nedan så kommer informationen fram på skärmen: