Länk Kummelby Vokalensemble

  Kummelby Vokalensemble


                                                 Bengt Särndahl, Maria Lind, Tina Presto, Per Korsfeldt, Ylva Bydén, Kristina Eriksson Karin Hellgren, Lars Holmström

                                                                                                                    Anders Lindström. Fotograf okänd.

                                                                                             

                                                   

 

                     Per Korsfeldt, Lars Holmström,Tina Ohlsson, Maria Lind,  Eva Jansson, Karin Hellgren, Ylva Bydén, Bengt Särndahl, Anders Lindström. Fotograf okänd.                                                        Kummelby Vokalensemble sjunger vid gökotta på Matkullen i Skinnskatteberg i juni 1987. Foto Tage Berggren


Efter att ha lämnat tjänsten som kyrkomusiker och körverksamheten i Kummelbykyrkan bildades Kummelby Vokalensemble av ett antal körsångare med Anders Lindström i spetsen 1985. Det kändes angeläget att på något sätt fortsätta med med någon form av körverksamhet, men på ett annat sätt utanför kyrkans ramar.  Gruppen kom att bestå av åtta till tio kvalificerade korister som ville profilera sig i en mindre körgrupp med inriktning främst mot engelsk vokalmusik av äldre och nyare tonsättare. Självfallet fanns även annan europeisk musik, inte minst svensk körlyrik och körarrangemang med folkmusikanknytning på repertoaren.


Förutom pesonerna på bild här ovan har flera andra sångare varit knutna till ensemblen: Hillevi Etzell Dahl, Gun-Britt Gustafsson, Eva Jansson, Bengt Ollén, Erik Wadman, Tomas Hedberg, Hans-Peter Nee, Lars Åke Åke Levin, Hans Erik Aaltonen, Mats Strömberg.


Ensemblen har också samverkat med olika organister som Mats Åberg, Håkan Martinsson, Milke Falck, Ragnhild Pettersson, Ingvor Stagling, Cathrine Skagstedt, Åke Skommar.   KV har förutom i radio P2 medverkat vid körstämmor i Skinnskatteberg bl.a. i Ward Swingles sångverkstad 1987 som gick under namnet "Ward Swingle". Kummelby Vokalensemble uruppförde då även Ward Swingles "Bellmansvit" tillägnad Anders Lindström och Körstämman, på Herrgårdsängens stora scen.

 

Så här skrev recensenten Werner Wolf Glaser i sitt stora reportage om Körstämman i Skinnskatteberg i Västmanlands läns Tidning juni 1987 med huvudrubrik; ÄNGELSKT OCH FURIOST - Skinnsberg ett kulturellt föredöme:"Ängelsk musik. Men slutvinjetten i min rapport måste tillägnas Kummelby Vokalensemble. Redan förra året gav de en mycket uppmärksammad konsert. Deras program i år - nio sångare inklusive ledaren Anders Lindström - var en "poesiens" (musikens) "ovanskliga fest" (och som tur var inför 1000 sångare från överallt...) "Engelsk körmusik" var programmets innehåll - ängelskt kunde det ha stått. Även om inte all musik var av samma höga klass, så var intresset för utförandet på högsta intensitetsnivå, ty allt framfördes fullkomligt sublimt - en blandning av teknisk klanglig musikalitet och mänsklig ärlighet som borde vara stilbildande för alla de 3500 sångare som förhoppningsvis även nästa år ställer upp. Ireland, Tippet och Stanford var höjdpunkter i detta program - och stämmans "signum". Ty årets musikaliska horisont tecknades av Pelle Jacobssons lurlåt och Lidholms "....a rividere", av Mendelssohns sällan hörda "Ave maria" och Tomas Tallis hymn med samma text, av keltisk folkmusik och gemytliga Ferlin-visor.... Och allt detta utanför allfarvägen, men mitt i landet!"

                                                                       

tillbaka till sidan körer