Om förlaget


Om Kummelby Förlag och Anders Lindström, kummelby.forlag@gmail.com


Förlaget startades på 1980-talet i Sollentuna av Anders Lindström, då verksam som lärare i Helenelundsskolan och kyrkomusiker i Kummelbykyrkan. Kummelby är f.ö. en av de många stadsdelarna i södra Sollentuna med vackra benämningar som Silverdal, Helenelund, Edsviken, Kummelby, Fågelsången m.fl. Förlaget är i dag hemmahörande i Rättvik i Dalarna. Adress: se under Kontakt.

   

Under många år har Lindström varit aktiv inom körbranschen, särskilt i Sollentuna och Stockholmsområdet främst som kyrkomusiker, dirigent och instruktör men också som producent av notmaterial och körseminarier. Mest bekant har han blivit för sitt engagemang i engelsk körmusik och dess spridande i Sverige samt skapandet av Körstämman i Skinnskatteberg i samverkan med Tidningen Land. Därefter har han varit initiativtagare och aktiv med körfestivaler bl.a. i Uppsala samt Gosskörfestivalen i Rättvik. 1989 blev han av Körsam utsedd till “Årets körledare”.


Som musikkonsulent har han verkat för kyrkomusikernas bästa i Västerås stift och även medverkat till att skapa ett Svenska Kyrkans musikcentrum i Västerås. Dirigentskapet har främst gällt Kummelbykören, Silverdalskören, Kummelby Vokalensemble, Borganäskören i Borlänge samt Falu Kammarkör. I övrigt är han anlitad som körpedagog och seminarieledare vid kurser körsamlingar m.m. Lindström har också varit förbundsdirigent i Västerås stift.


Förlagsverksamheten startade i samband med seminarier och kurser kring kyrkomusik som Anders Lindström var delaktig i, främst i Cambridge men också här i Sverige. Detta gav anledning till att producera notmaterial. Se rubriken Notmaterial. Nu är det verksamheter inom helt nya områden som engagerat honom: natur, miljö och upplevelser med bland annat guideboken "Upplev Rättvik", aktuell på Kummelby Förlag sedan sommaren 2012 och som presenteras här under rubriken Upplev Rättvk.

I anslutning till vandringsbeskrivningarna, erbjuds även guidade turer under rubriken Guidning. 

En guidebok om Capri är också på gång.


Från Kummelby Förlag kan Du beställa notmaterial med särskild inriktning på kör och orgel därtill ett världsomfattande tonsättarregister med 42.000 tonsättare. Rubrik, Notmaterial. Förlaget erbjuder även körseminarier och dirigeringsstudier under rubriken Seminarier.


Under senare år har Anders Lindström bedrivit ett omfattande forskningsarbete kring läkaren Axel Munthes verksamhet i Europa, med tonvikt på Capri. Även Missionshuset i Söderås i Rättvik, nu K-märkt med sitt enastående läge och utsikt över Siljan samt takmålningar av Leksandskonstnären Lars Kers, har fångat hans intresse. Med anledning av detta erbjuds föreläsningar med bildspel under rubrikerna: “Axel Munthe, en Europé i tiden!” samt "Söderås Missionshus Rättviks Sixtinska kapell” under rubriken Föredrag.


Under sin mångåriga verksamhet som kyrkomusiker i trossamfundet Svenska Kyrkan har tankar och reflektioner mognat fram hos Anders Lindström, insikter som presenteras i form av artiklar samt ifrågasättande av den andliga miljö Svenska Kyrkan i dag erbjuder sina medlemmar. Här under rubriken.


Vill du veta mer om Anders Lindström, hans bakgrund och uppväxt, välkommen att läsa hans berättelse under rubriken "ANDERS BERÄTTAR om sina barn och ungdomsår". Se  Artiklar.
Kontaktuppgifter till förlaget under Kontakt.


Välkommen att klicka Dig till vad som kan vara intressant för Dig, din organisation!tillbaka till sidan hem