Borganäskören

Borganäskören, Borlänge                                                                       Borganäskörens julkonsert i Hagakyrkan, Borlänge 1983, dirigent Anders Lindström. Vid ambon med levande ljus prästen Ann-Gerd Jansson. Fotograf Hasse Eriksson

                                                           Borganäskören i Borlänge har anor från 1930-talet. 1951 kom trubaduren, tonsättaren, arrangören och kapellmästeren Lille Bror Söderlund till Borlänge som musikledare och blev då även Borganäskörens ledare fram till 1942 varefter rektorn, folkbildaren, ordföranden i Sveriges Körförbund Torgil Ringmar efterträdde och ledde kören i två perioder: 1942-1948 samt 1976-1983. Torgil Ringmar, tidigare rektor för Fornby Folkhögskola utanför Borlänge, och far till journalisten, programledaren (tidigare Silverdalskörmedlemmen) Viveca Ringmar,  bodde då i Sollentuna och pendlade till Borlänge.


Med anledning av Torgil Ringmars svåra sjukdom tillfrågades jag om jag kunde vikariera och ta över ledarskapet för kören 1982. Efter Ringmars frånfälle i juni 1983, då f.ö. de nordiska körförbundens stora körkonvent "Nordklang 83" var förlagt till just Borlänge, blev jag involverad i detta evenemang, bl.a. som dirigent vid invigningskonserten med Borganäskören, men också körens ordinarie dirigent vilket varade i ett år: För att fortsätta ledarskapet, ville jag ändra ambitionsnivån och höja körens konstnärliga kvalité bl.a. genom att lyssna på de ca 70 sångarnas enskilda röster. Efter denna uppsjungning, ville styrelsen dock inte gå med på en ommöblering i ensemblen vilket innebar att några skulle få lämna kören, andra placeras om i sina stämmor. Andra åtaganden som Körstämman i Skinnskatteberg, samt pendelavståndet Sollentuna-Borlänge bidrog då till att, i stället, jag lämnade kören.


I samband med denna process fanns dock ett antal yngre sångare med ambitionen att sjunga i en mindre ensemble. För att tillfredställa denna önskan bildade vi Falun- Borlänge Vokalensemble, som sedemera blev Falu Kammarkör. Falu Kammarkör


Borganäskören, är en av de mest välorganiserade körerna jag mött. Den har även haft många andra körledare under åren: Bertil Borgljung, Hans-Åke Månsson, Marit Lidström (Torkelson), Jörgen Engström, m.fl. Nuvarande ledaren (2012) är Marcus Moszny. Körens renomé i Dalarna är också stort. Jag minns att Borganäskören vid sina vårkonserter kunde samla över tusen åhörare i Borlänges Maserhall.


Se även: recension BorganäskörenAnders Lindström

 

tillbaka till sidan Körer