Länk Falu Kammarkör

  Falu Kammarkör

                                                 På en något oklar bild står här 1997 års Falu Kammarkör framför Caius Colleges södra "gate" i Cambridge. Fotograf okänd.

                                            Från v: Andrew Canning (organist) Maria Wallin, Per Åkerlund, Gudrun Domar, Gunilla Maad, Olle Borén, Lisa Roslund, Lena Wiklund

                                          Mattias Bäck, Lars Wegerfors, Eva Andersson, Margareta Ölmedal, Annika Forsling, Göran Morén, Rigmor Holmkvist, Jonas Forsling

                                      Anders Brunnstedt, Anders Lindström, Margraeta Andreasson, Helene Grönkvist, Daniel Grönberg, Johan Stenbäck, Inger Liss, Anna Garmo

                                                                                                                                                           


1984 bildades Falu Kammarkör ur dåvarande Falu-Borlänge Vokalensemble som leddes av Anders Lindström. Efter att ha lämnat Dalarna blev Anders Hagegård körens första ordinarie dirigent. När Hagegård lämnade kören och Inga widell, Jonas Pers varit körens dirigent och därefter Anders Lindström återvänt till Dalarna, kom han att bli körens ordinarie dirigent 1995-98. Från 1998 till 1915 engagerades Tony Margeta som körens dirigent och från 2016 är David Lundblad Falu Kammarkörs ordinarie dirigent.


Falu Kammarkörs repertoar är mycket skiftande. Den spänner över folkmusik, jazz, visor, stora körverk med orkester samt kyrkomusik av äldre och senare datum. Kören har under åren framträtt med ett stort antal framstående solister och gästdirigenter. Under Lindströms ledning kom körens verksamhet att inriktas på brittisk körmusik, särskilt anglikansk kyrkomusik. Men svensk folkton, körlyrik, Haydns Nelsonmässa bl. a. vid Körledarkonventet i Rättvik samt julkonserter i St Kopparbergs kyrka var andra köraktiviteter, för att nämna några.   


1996 gjorde Falu Kammarkör en CD-inspelning med Chistmas Carols under namnet ”Carols i Jultid”. Texterna var översatta eller nyskrivna av poeten Eva Norberg och organisten Andrew Canning medverkade som organist. Förutom egna körsolister, medverkade även den framstående norske barytonsångaren Njål Sparbo som solist. I anslutning till inspelningen gav Verbums förlag ut notmaterialet i en körsamling med samma namn ”Carols i Jultid”. Se även under rubriken Engelsk körmusik.


1987 företog kören en studieresa till Cambridge i England för att fördjupa sig ytterligare i den brittiska körkulturen.


Falu Kammarkör leds i dag av dirigenten <david Lundblad och dess framgångar har inte låtit vänta på sig.


Mer om Falu Kammarkör: www.falukammarkor.com


tillbaka till sidan körer