Länk Silverdalskören

SilverdalskörenAtt vara musiklärare i Sollentunas olika skoldistrikt blev min första yrkesuppgift i Sollentuna. Senare grundskolan i Helenelund som ligger alldeles intill Kummelbykyrkan där jag senare kom att bli kantor i 11 år. I egenskap av musiklärare uppstod kontaktyta till en mängd ungdomar. Och för en ung körentusiast den här tiden i Sollentuna var detta rena "guldgruvan" vad gäller rekrytering till körer inte minst i kyrkorna i distriktet där jag på den tiden jobbade parallellt med läraruppgiften. 1968 var det dags för en resa till Wales och Langollen International Musical Eisteddfod med en hel hoper av ungdomar från Helenelunds- och Rudbecksskolan under namnet Ungdomskör 67, senare Sollentuna Ungdomskör. 1970 knöts kören till Sollentuna församling som ungdomskör med huvudsaklig hemvist i Silverdalskapellet som invigdes 1969. Denna nya körgrupp döptes så småningom om till Siverdalskören (1972), mycket genom den anknytning jag i egenskap av kyrkomusiker i Sollentunas södra distrikt hade till Silverdalskapellet. Kapellet, ritat av arkitekten Lage Knape, var ett nytt begravningskapell med tillhörande krematorium och gravplatser i området. Här kom kören nu också att ingå i ett nytt kulturforum vilket innebar skapandet av en uppskattad konsertmiljö i det vackra Silverdalskapellet.


Silverdalskören har i mångt och mycket, och på samma sätt som Kummelbykören, knutits till mitt engagemang i Engelsk körtadition. Men kören utvecklades med helt egen profil med bl.a uppförandet av Brecht/Weiloperan "Jasägaren", april 1977.


Olika konstellationer, som Orrings Bockar, hade sin upprinnelse bland körmedlemmarna i Silverdalskören. Flera av körens medlemmar intar idag betydande roller inom svenskt musikliv som tonsättarna Jan Sandström, Anders Hillborg. Anders Fröhling är en utsökt trubadur och Karin Sindemark skriver folkmusik för att nämna några. Många är musiklärare eller på annat sätt verksamma med musik.


1976 gjorde kören en skivinspelning i Österåkers kyrka med "Sju Introitus"  av Egil Hovland samt brassensemble från Regionmusiken i Stockholm och med Egil Hovland själv som organist. I övrigt har kören turnerat och framträtt på många håll i landet. Efter att jag lämnade kören har Bengt Särndal, under en följd av år, varit körens ordinarie dirigent, Efter honom Mats Strömberg 2007-2012 och Niklas Tamm 2012-2013. Nuvarande dirigent heter Marie Söderberg.


Anders Lindström.


 


Double-click here to add your own text.

                 Bakre raden:       Agneta Jonsson, Inger Ågren, Karin Sindemark, Marie Gauffin, Agneta Jonzon, Berit Larnemark? Marie?,, Agneta Larsson, Karin Lilja, Agneta Wallskog,

                                            Annelie Claesson, Gunilla Lagerhem, Ann-Christene Olsson

                 Främre raden:     Lars Fröjdstedt, ? Roland Cox, Anders Hillborg, Lars Ehmer, Håkan Pramberg, Göran Lennstrand, Göran Lager, Magnus Grippe, Lars Thörnkvost, Jan Svanlund,

                                            Gunnar Thedén, Anders Lindström.

                                            Fotot togs i samband med körtävling i Langollen 1968. (se även bild på kören under rubriken Ungdomskör 67. Fotograf okänd.
                                                                        Glad "Silverdalskvintett": Två Agnetor, Annelie, Vivecka och Sonja i Langollen. Fotograf okänd

Bakre raden:    Anders Lindström, Zevek Engström, Roland Cox, Anders Hillborg, Lars Risberg, Lars Fröjdstedt, Per Furumo, Göran lennstrand, Jan Sandström,

                         Jan Svanlund, Lars Ehmer, Jan-Erik Wiezell, Magnus Grippe, Bengt Hansson

Främre raden:   ?, Agneta Jonzon, Agneta Larsson, ?, ?, Inger Ågren, Christina Johansson, Anna-Lena Eriksson, Ingrid Edsman, Sonja Nilsson, Karin Sindemark,

                         Agneta Johnsson, Gunilla Larsson, Kristina Eriksson, ?

                         Fotot taget i?. Fotograf okänd.
Bakersta raden:         Lars Fjödstedt, Karin Lilja, Camilla Montan, Anders Lindström, Zevek Engström, Roland Cox, Lars Risberg

Raden framför:          Bengt Hansson, Gunnar Theden, Lars Ehmer, Jan Svanlund, Jan Sandström, Per Furumo, Håkan Pramberg, Göran Lennstrand,

Näst främsta raden: ?, Agneta Larsson, Agneta Jonsson, Anna-Lena Eriksson, Agneta Wallskog, Berit Åhs, Gunilla Larsson, Inger Ågren, ?

Främsta raden:          Marie Lindqvist, Karin Sindemark, ? Agneta Jonzon, Christina Johansson, Viveca Ringmar, Christina Ivarsson, Birgitta Olsson,

                                  Bilderna från en Evensong i S:t Jakobs kyrka i Stockholm med Silverdalskören: Foto: Rolf Nerbrant
Fjärde raden:    Pelle Furumo, Karin Lilja, Gunnar Theden, Anders Fröhling, Bengt Hansson, Lars Thörnkvist, Jan Svanlund, Marianne Bylander, Magnus Grippe, Yvonne Johansson

Tredjeraden:     Gunilla Lagerhem, Christina Ivarsson, Christina Johansson, Göran Lennstrand, Inger Ågren, Göran Colbrand, Annika Christensson, Ann-Christine Olsson, Viveca Ringmar

Andra Raden:    Lars Ehmer, Agneta Wallskog, Jan Sandström, Lasse Fröjdstedt, Lars Risberg, Pecco Howard, Anna-Lena Eriksson, Agneta Larsson, Marie Lindqvist, Marie Wahlström,

                          Karin Sindemark, Inger Lindgren.

Främsta raden:  Roland Cox, Agneta Jonzon, Anders Lindström, Anneli Claesson, Anders Hillborg, Sonja Nilsson, Mia Lagerhem Agneta Jonsson, Marie Gauffin, Gunilla Larsson.

Ej med på bild:  Marie Lija, Camilla Montan, Håkan Pramberg.

                         Bilden är tagen utanför Silverdalskapellet, Sollentuna 1973. Fotograf okänd.


Bakre gänget:       Roland Cox, Per Furumo, Håkan Pramberg, Anders Hillborg, Agneta Jonsson, Göran Lennstrand, Bengt Hansson, Jan Svanlund, Marianne Bylander,

                            Agneta Larsson, Inger Ågren, Inger Lindgren, Lars Ehmer, Lars Thörnqvist, Lars Risberg, Gunnar Thedén, Göran Colbrand, ?, Pecco Howard,

Främre gruppen:  Anders Lindström, Viveca Ringmar, Camilla Montan, Jan Sandström, Anna-Lena Eriksson, Agneta Wallskog, Agneta Jonzon, Gunilla Lagerhem, 

                            Mia Lagerhem, Marie Lilja, ?, Ingrid Edsman, ?, ?, Marie Gauffin, Sonja Nilsson,

                            Foto från ? Fotograf okänd.

Double-click here to add your own text.

Bakre raden:   Göran Lennstrand, Anders Hillborg, Magnus Grippe, Anders Lindström, Lars Risberg, Agneta Larsson,

Rad tre:          Anna-Lena Eriksson, Lars Ehmer, Marie Gauffin, Sonja Nilsson, Jan Sandström, Christina Johansson, Yvonne Johansson,

Rad två:          Pelle Furumo, Jan-Erik Wiezell, Karin Sindemark, Karin Sindemark, Inger Ågren, Ingrid Edsman, Agneta Lonsson, Jan Svanlund, Sevek Engström, Mia Lagerhem,   

                       Agneta Jonzon,

Första raden: Gunilla Larsson, Roland Cox, ? Lars Fröjdstedt.

                       Bilden tagen ? Fotograf okänd.


LP-skivan Kyrkans eviga Lovsång med musik av Egil Hovland där Silverdalskören medverkar i inspelningen med Sju Introitus för kör, brass och orgel, finns några exemplar kvar till försäljning från förlaget under rubriken Notmaterial