Länk Ungdomskör 67

  Ungdomskör 67, Sollentuna Ungdomskör


                                Bakre raden:     Johan Svenonius, Gunnar Hahne, Ylva, Birger Hedström, Cecilia Frostenson, Per Olof Carlsson, Lars-Gunnar, Sören Engblom, Jan-Olov Norling,

                                                              Max Thoursie.

                                      Främre raden:  Mia Westerberg, Lena Lindholm, ?, ?, Helene Engberg, Karin Kihlberg, Caroline Forsbäck, Katarina Frostenson, Maria Spetz, Eva Janhans,

                                                              Birgitta Lundvall, Ingrid Johansson.

                                                              Anders Lindström. Bilden tagen i en skolsal i Helsingborg. Fotograf okänd.


                                                       

                                       

                                    Också ett foto från Helsingborg. Här syns bl.a. Christine Gibson ochThomas Munck i bilden. Fotograf okänd.
                      Ungdomskör 67 senare Kummelbykören i Frinton on Sea i England på väg till Langollen i Wales 1968.                         Ungdomskör 67 som senare blev Kummelbykören. Bilden tagen i Frinton on Sea i England på väg till Langollen i Wales 1968.

                         Från vänster:   Sören Engblom, Helene Engberg, Jan Olov Norling,  Bo Yman, ?, Anders Lindström, Per Olof Carlsson, Max Thoursie, Johan Svenonius,

                                                 Birger Hedström, Lena Lindholm, Birgitta Lundvall, Karin Kihlberg, ?, Bengt Särndahl. Foto: Gunnar Hahne.
                Sollentuna Ungdomskör 67 senare Silverdalskören i Langollen 1972 (se även Silverdalskören)Bakre raden:      Camilla Montan, Karin Sindemark, Anna-Lena Eriksson, ? Agneta Jonzon, ? Viveca Rigmar, Gunilla Lagerhem, Christina Johansson, Anne-Christin Olson, ? SonjaNilsson ? ?     

                          Agneta Jonsson ?, ?, ?, Yvonne Johansson, Agneta Wallskog, Anneli Claesson,

Främre raden:    Ragnar Ståhle, Anders Fröhling, Lars Ehmer, Anders Hillborg, Lars Fröjdstedt, Björn Rennéus, Per Furumo, Ragnar Grippe, Göran Lager, Håkan Pramberg, Jan Svanlund,   

                          Jan Lönnström, Lars Thörnkvist, Roland Cox, Lars Risberg, Göran Lennstrand.

                          Fotot taget i samband med körtävling i Langollen, Wales 1972. Fotograf okänd. 

1967 startade Anders Lindström en skolkör som fick namnet Ungdomskör 67. Främst var det elever från Helenelunds- och Rudbecksskolorna i Sollentuna där han då också var musiklärare sedan 1963. Ett av körens första framträdande skedde i Helsingborg dit f.ö. körens första resa var förlagd.

Denna grupp sångare kom så småningom att ingå i Kummelbykören, som Anders övertog efter att ha börjat som kantor i Kummelbykyrkan 1966. Sollentuna Ungdomskör blev sedmera Silverdalskören (se rubrik Silverdalskören).

 

Anders kommentar: I Kummelby kyrka fanns en kör när jag kom dit 1966. Den hade startats och letts av Nils Olof Berg som tidigare varit verksam i Kummelby, men därefter främst verkat som orgelbyggare. I kören jag då mötte fanns: Jarl "Jalle"Alfrdius, "Butte" Heidenberg, Erik "Jerker" Ohlsson, Cathrin och Lars-Olof "Loppan" Persson, Jan och Elisabet Thiberg, Lil Träskman med flera som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Några av dessa fortsatte ett tag i kören, bl.a.  Jalle, Jerker, Jan och Elisabet. Den ur det gänget som varit med hela tiden under alla år och även nu senast på återträffarna, är Jerker, men som vi nu måste säga, var med, eftersom han avled i somras. Jerker hade säkert mycket att berätta från allra första tiden, likasom Jalle som inte heller finns bland oss. Sören Engblom, Helene Engberg och Göran Lennstrand är också körvänner som vi saknar när vi levandegör dem i sinnet.


Samma år som jag började i Kummelby, 1966, gjorde det gamla Kummelbgänget en nyårsresa till London. Först därefter var det väl som gänget UK-67 kom att "blanda upp" det hela. När jag, tänker tillbaka mot början och hur det var, kan jag uppleva att vi alla på något sätt blivit en enda stor familj där musiken fått fostra, dana och forma vår tillvaro på ett underbart och märkligt sätt, och där vi, i vilket fall jag, med glädje kan blicka tillbaka på allt det vi upplevt tillsammans. Den glädjen tror jag är ömsesidig.


   

tillbaka till sidan körer