Uranienborgs Vokalensemble

Uranienborgs Vokalensemble, Oslo

                                                                                       Julängel i Uranienborgs kyrka, Oslo Foto: Anders Lindström

                                                           I samband med Nordklang 83, då körsångare från de nordiska länderna samlats till stor körfest, och där Borganäskören svarade för invigningskonserten, återsåg jag Camilla Montan som tidigare sjungit i Silverdalskören i Sollentuna. Camilla var bosatt i Norge och tillsammans med sin väninna Nina Steen-Larsen hade de kommit från Oslo för att delta i festligheterna som detta år ägde rum i Borlänge.


I samband med detta vårt möte, väcktes tanken på att bjuda in körsångare i Oslo att sjunga engelska Christmas carols, vilket också kom att ske. Genom Camillas och Ninas kontaktnät samt både vilja och förmåga att organisera det hela träffades vi så, ett antal erfarna körsångare i Oslo under senhösten 1984 till vad som fick namnet Uranienborgs Vokalensemble. Att gruppen kom att kalla sig så var tack vare att vi genom organisten John Lammetun fick tillgång till den nygotiska kyrkan i Uranienborg, som för övrigt räknas som en av de främsta vad gäller storlek och akustik, efter Domkyrkan i Oslo.


Till saken hörde också att Nina Steen Larsen som sysslade med hantverk, konststickning, hade ateljé i ett gammalt industriområde, Sagene invid Akerselva i Oslo, och som nyligen rustats upp att nyttjas av just av konstnärer, konthantverkare m.fl. Hon fann det därför lämpligt att en av konserterna som planerades även skulle knytas samman med utställning och vernissage i hennes lokaler med fest efteråt i närliggande Restaurang Mölle, vars ägare hon även var bekant med. 


Vår verksamhet tog sin början med att vi medverkade som kör vid ett antal gudstjänster i Uranienborgs kyrka. Efter repetitioner under hösten framförde vi julkonserter med Christmas carols, dels i Uranienborgs kyrka, dels Gamla Akers kyrka samt Slottskyrkan i Oslo. Luciaverksamhet förekom också. Ett utbyte skedde även på så sätt att sångare från ensemblen i Oslo besökte Kummelbykören och deltog i konserter i Sverige. Organisten Milke Falck samt några sångare från Kummelbykören kom till Oslo för att medverka där.


I samband med julmusikdagarna i Oslo var det också som vi, Milke Falck och jag, fick för oss att låna bil och bege oss till Rjukan, där vi f.ö. satte upp affischer inför julkonserten i Slottskyrkan i Oslo! Även om det må anses tvivelaktigt att åka 20 mil bort för att affischera en konsert Oslo, kändes det angeläget att besöka denna, från andra världskriget med "tungt vann" så omtalade plats. Vi anade väl att det var en bit att åka, men att det var så många mil efter slingriga, därtill norska vintervägar som vi kom att följa rakt in i Telemarks fjällvärld, hade vi inte riktigt klart för oss. Upplevelsen av denna ort i den trånga Rjukandalen med decembermörker magiskt omsluten av branta fjällväggar på över tusen meters höjd glömmer vi dock aldrig. Här visar sig solen inte på ett halvår vintertid. Åter till Oslo kom vi, men inte förrän långt fram på småtimmarna. Ja, åter även till dem som oroligt väntat på oss, därtill undrande hur det skulle bli med konserten i det norska kungahuset kommande kväll. Vi hade ju gjort reklam i Rjukan sökte vi ursäkta oss med.


Allt löpte dock väl: Julekonserten med levende lys, blev meget verdsatt av både hög och låg!


Anders Lindström  tillbaka till sidan Körer