KGF-kören

KGF-kören i Skellefteå


                                                                       Bakre raden:     Kjell Markström, Ulf Granlund, Anders Lindström.

                                                           Främre raden:   Elisabeth Berggren, Ulla Boström, Gun Fahlgren, Inger Karlberg, Barbro Schank. Elisabeth Stiernstedt,

                                                                                    Eivor Stenlund, Birgitta Lindberg.

                                                            Bilden tagen i Skellefteå H.A. Läroverks musiksal 1953/54. Fotograf okänd.KGF-kören (Kristliga Gymnasistföreningens kör) skapades i Skellefteå på 1960-talet av Dan Olof Stenlund när han var elev i Skellefteå Högre Allmänna Läroverk, Nordnåskolan. Denna kör var också den första blandade körgrupp som jag var med i under min ungdom. När "Danne" "Pippi" allmänt kallad för att han sjöng så fint, lämnade Skellefteå för fortsatta studier vid Musikaliska Akademien i Stockholm, nuv Musikhögskolan, kom jag att överta ledarskapet för en tid. Det var då också den första körgrupp jag själv varit ledare för.


    


tillbaka till sidan Körer