Nyårsmusik i Rättvik

  Nyårsmusik i RättvikI slutet av 1980-talet brukade vi, familjen Lindström, bege oss till Rättvik för att fira nyår och bokade då in oss i Fyrklöverns stugby. Skidåkning och nyårsfirande i vintrig dalamiljö var vad som lockade till Siljansbygden. Särskilt intressant var Rättvik eftersom jag, Anders, lärt känna spelmän, i samband med Körstämman i Skinnskatteberg, som bodde i Rättvik.


Det var vid dessa nyårstillfällen som idén föddes. Vi var ju kyrkomusiker båda två, Ingvor och jag, Ingvor Stagling blev senare organist i Rättviks kyrka. Tankar på att i den här bygden söka skapa ett gemensamt forum för körsångare med nyårsfirande och konserter blev allt påtagligare. Tre kyrkor och ett församlingshem fanns ju tillgängliga att fyllas med musikalisk verksamhet just denna tid på året, tycke vi. Naturens vinteraktiviteter kombinerat skidåkning - musik borde locka till bygden precis som sommaraktiviteterna gör. En uppsjö boendeformer i olika miljöer och prisklasser fanns ju dessutom att tillgå.                                                                                                                                                              Rättviks Slalombacke, Foto: Anders Lindström


Kontakter knöts med kyrkoförsamlingen, kommunen, turistorganisationerna, studieförbunden och ett stort planeringsarbete tog sin början. 


Även om ambitionen i hög grad var att knyta an till de lokala musiktraditionerna kring Siljan fanns även tankar om att bjuda in speciella körer och ensembler för att locka folk till konserterna. Vårt kontaktnät var ju dessutom stort. För körsångare som anmält sig som deltagare till musikveckorna planerade vi seminarier och  att under trivsamma former öva in ett körverk som vid varje nyårsmusikveckas slut skulle framföras med orkester och solister. Efter att planeringarbetet var klart, kunde vi således sätta igång.


Körsångare från hela landet inbjöds till Rättvik och vid nyår den 29 december 1990 gavs den första konserten i Rättviks kyrka i vad som gick under namnet "Julmusik vid Siljan" och årsskiftet var 1990-1991. För de anmälda deltagarna fungerade Församlingshemmet som kurscentrum och övningslokal. Namnet "Julmusik vid Siljan" föll dock inte i god jord bland representanterna för Musik vid Siljan varvid musikveckan året därpå döptes om till "Julmusik i Rättvik". Senare blev det Nyårsmusik i Rättvik.


En berömvärd insats från Rättviks församling med dess kyrkoherde Ingemar Bergmark, kyrkomusiker, representanter för Stiftsgården, Lantbruksskolan, Rättviks kulturförvaltning, Turistnämnden, Turistbyrån, företag och många enskilda bidrog till att projektet kunde genomföras.


                                                                                                                                                                      Rättviks kyrka i vinterskrud. Foto: Anders LindströmTill veckans körseminarier anmälde sig c:a 30 körsångare samt några familjer med barn, Deltagarna åtnjöt undervisning och instudering av julmusik från olika länder med bl.a. Anders Nyberg och Anders Lindström och kunde dessutom ägna tid åt utförsåkning i Rättviks slalombacke bl.a.


Resultatet av seminarieaktiviteterna kunde åtnjutats vid ett par av konserterna under veckan, särskilt avslutningskonserten: "Julmusik från olika länder" då bl. a. Hilding Rosenbergs Den Heliga Natten framfördes i Rättviks kyrka. I övrigt kom musikveckorna att präglas av utsökta konserter med utsökta artister, ensembler från när och fjärran.


I sammanhanget kan berättas att under de fem nyårsmusikveckor som ägde rum i Rättvik, firade vi alltid in det nya året ute på Långbryggan med champagneglas i händerna. Där kunde vi också avnjuta fyrverkeri från alla orter runt Siljan, ibland i bitande kyla. Inte minst Lerdals och Gärdebyns fyrverkerier kunde ses från "första parkett” med andra ord! En kuriositet i sammahanget var att våra utländska gäster vid dessa firanden passade på att förklara långbryggeudden som norskt, engelskt respektive ryskt territorium. Vi hade nämligen ensembler bl.a från dessa tre länder (se även konsertprogramlistorna som presenteras längre ned).


                         Quattro Stagioni, Norge                                                       Uppståndelsekatedralens kör, Moskva                                 The Swingle Singers, England

                                                                                                                       dirigent Adriana Rybakova

                       Viba Femba . Foto: Anette Palm-Wigart                   Omnibus Brasskvintett                                                         Drottningholms Barockensemble


                                                                                      The Real Group. Foto: Lars Torndahl


Nyårsmusikveckorna i Rättvik blev ett mycket uppskattat evenemang som lockade körsångare och fyllde kyrkorna i Rättvik, därtill församlingshemmet och även Rättviksparken. I Rättviks församling fanns dock krafter som inte fortsättningsvis inte ansåg sig vilja stödja musikverksmhet som drevs av en privatperson. Därför och i hopp om att den skulle få en fortsättning samt på förslag av församlingen, överläts det hela till Musik vid Siljan. Men redan efter ett år lades verksamheten ned.


Här nedan följer en lista på konsertprogram som hölls under de fyra nyårshelger som musikveckan pågick.


Julmusik vid Siljan 1990-91


Lörd 29 dec, Rättviks kyrka

VÄLKOMSTMUSIK

med Rättviks kyrkokör och Rättviks Spelmanslag under ledning av Sigfrid Runbäck som också spelar julmusik på orgel. Välkomsthälsning Ingemar Bergmark.


Nyårsafton 31 dec Boda kyrka

NYÅRSAFTONKONSERT

i levande ljus med folkmusik, kammarmusik och Christmas Carols.


Nyårsd l jan, Rättviks kyrka

VI SJUNGER JULENS SÅNGER

Alla inbjuds att sjunga Julsånger från när och fjärran tillsammans med

Anders Nyberg, spelmän och musikveckans deltagare. Medverkar gör också

Gudruns barn- och ungdomskör från Vikarbyn.


Onsd 2 jan, Bingsjö kyrka

LEVANDE-LJUS-KONSERT

med spelmännen Pekkos Gustaf, Bingsjö. Jonas Holmen, Boda. samt

Omnibus Brassensemble, Uppsala.


Torsd 3 jan, Rättviks Församlingshem

FOLKMUSIKAFTON

med Lena Willemark. Ale Möller och Per Gudmundsson.


Fred 4 jan, Rättviks kyrka

JULMUSIK VID SILJAN

Julmusik från olika tider och länder. Den Heliga Natten, juloratorium av Hilding Rosenberg,

text Hjalmar Gullberg. Omnibus Brasskvintett. Dalarnas Kammarorkester. Deltagare i musikveckan

under ledning av Anders Nyberg och Anders Lindström.


Julmusik i Rättvik 1991-92


Lörd 28 dec, Rättviks kyrka

ÖPPNINGSHÖGTID

Tema: Barnens situation i världen. Lisbeth Palme, om Barnens situation i världen. Ingemar Bergmark, hälsningsanförande. Gudruns Barn- och Ungdomskör, Gudrun Lindgren, Rättviks Spelmanslag,

Rättviks Kyrkokör, Sigfrid Runbäck.


Månd 30 dec, Bingsjö kyrka

LEVANDE LJUS-KONSERT

Carl Högset, countertenor. Brian Burrows, tenor. Anders Jakobsson, violin. Elsie Börjes, violin.

Jonas Holmen, viola. Peter Svensson,violoncell.


Nyårsafton 31 dec, Boda kyrka

NYÅRSAFTONSKONSERT

Christmas Carols

Omnibus Brasskvintett, Anders Lindströms Vokalensemble.


Nyårsd l januari, Rättviks kyrka

OMNIBUS BRASSKVINTETT, MEDELTIDA RÖSTER

Bengt Fagerström, trumpet. Tryggve Palmquist, trumpet. Lennart Stevensson, horn.

Helena Stevensson, trombon. Roine Hultgren, tuba. Rasmus Högset, countertenor.

Carl Högset, countertenor. Brian Burrows, tenor. Anders Lindström, bas.


Torsd 2 januari, Rättviksparken

THE REAL GROUP, Svensk konsert

Margareta Bengtsson-Jaikéus, Katarina Wilczewski, Anders Edenroth, Peder Karlsson, Anders Jaikéus.


Fred 3 januari, Boda kyrka

MESSIAS del I G.F. HANDEL

Anita Soldh, sopran. Carl Högset, countertenor. Brian Burrows, tenor. Gunnar Lundberg, bas.

Musikveckans kör. Dalarnas Kammarorkester. Anders Lindström dirigent.


forts


                                                                                                                                                  Bingsjö kyrka. Foto Anders Lindström

 Nyårsmusik i Rättvik 1992-93


Månd 28 dec, Rättviks kyrka

ÖPPNINGSHÖGTID

Barn i krig med barnläkaren Lars H Gustafsson, Rättviks Kyrko- och Flickkör, Rättviks Spelmanslag.


Tisd 29 dec, Rättviks församlingshem

VIBA FEMBA

Den populära sångkvintetten från Uppsala med rötter i Orfei Drängar.


Onsd 30 dec, Bingsjö kyrka

LEVANDE-LJUS-KONSERT

Musik av Fr Schubert, B Britten, Spelmansmusik med Päkkos Gustaf och Pers Hans Olsson fioler,

Carl Høgset countertenor, Arild Rønsen tenor, Njål Sparbo bas, Erik Skarby piano.


Nyårsafton 31 dec, Boda kyrka

NYÅRSAFTONSKONSERT

Musik med Quattro Stagioni och spelmännen Anders Bjernulf, Pontus Selderman.


Sönd 3 jan, Rättviks kyrka

FESTKONSERT

Drottningholm Suite med Bengt Hallberg och Uppsala Kammarsolister, Settimino con Piano

med Bengt Hallberg, Serenade for tenor, horn and strings av B. Britten. Brian Burrows tenor, Musikveckans orkester, dirigent Anders Lindström


Nyårsmusik i Rättvik 1993-94


Onsd 29 dec, Bingsjö kyrka

LEVANDE-LJUS-KONSERT

Sånger, sånduetter, piano- och spelmansmusik: Brian Burrows tenor, Carl Gustaf Holmgren baryton,

Erik Skarby piano, Anders Bjernulf, Pontus Selderman fiol.


Nyårsafton 31 dec, Boda kyrka

RYSKORTODOX KYRKOMUSIK

Uppståndelsekatedralens kör Moskva, Ariadna Rybakova dirigent


Nyårsd 1 jan, Rättviks kyrka

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE

Musik av Roman, Sainte-Colombe, Händel, Bach


Sönd 2 jan, Boda kyrka

FESTKONSERT


Spelmansmusik, Missa in angustiis (Mässa i orostid) Joseph Haydn

Anita Soldh sopran, Katarina Nilsson alt, Brian Burrows tenor, Carl-Gustaf Holmgren bas.

Musikveckans kör och orkester, dirigent Anders Lindström

Nyårsmusik i Rättvik 1992-93forts.


                                                                                                                                                                Boda kyrka. Foto Anders LindströmNårsmusik i Rättvik 1994-95


Tisd 27 dec, Rättvks kyrka

FRÅN BACH TILL ELLINGTON

Anders Paulsson sopransax, Andrew Canning Orgel


Onsd 28 dec, Bods kyrka

GLADELIG SJUNGE VI

Rädda Barnen-konsert Julmusik i folkton av Gunnar Hahn, körsånger, Gabrieel Lindborg baryton,

Hedvig Åberg sopran, instrumentalister, dirigent Ingvor Stagling Lindström


Torsd 29 dec, Rättviks församlingshem

THE SWINGLE SINGERS

Populärkonsert med den världsberömda sånggruppen från London.


Fred 30 dec, Bingsjö kyrka

LEVANDE-LJUS-KONSERT

Kammarmusik, folkmusik: Olov Ericsson violin, Eric Skarby piano, Pers Hans Olsson, Maria Hultgren fiol,

Maria Röjås sång.


Lörd 31 dec. Boda kyrka

NYÅRSAFTONSKONSERT

The Swingle Singers, London.

Christmas Show an a´cappelle Extravaganza including the The story of Christmas.


Nyårsd 1 jan, Rättviks kyrka

MUSIKVECKANS AVSLUTNINGSKONSERT

Julmusik för kör. Nyårsmusikveckans kör under ledning av Anders Lindström, Hedvig Åberg sopran,

Andrew Canning orgel.Anders Lindström


tillbaka till sidan Körer