Uppsala Internationella Kyrkokörfestival

Uppsala Internationella KyrkokörfestivalNär jag flyttat till Uppsala var en av mina ambitioner att skapa en kammarkör, Mikaels Vokalensemble (se Körer), vidare att skapa en ny festival för kyrkokörer som fick namnet ”Uppsala internationella Kyrkokörfestival, senare "Uppsala Internationella Körfestival".


Det började med bildandet av en stiftelse samt ett långt, inte minst kontaktskapande, planeringsarbete i det då svårarbetade Uppsala. Detta var under hösterminen och våren 1988/89. I stiftelse och styrelsearbetet ingick Uppsalaprofiler som: Andreas Östborn, Mia Lindegren, Olof Samuelsson, Richard Ringmar, Sif Eklund, Sven Jansson, Terry Carlbom, Torbjörn Ziegler samt jag själv. Det gällde också att få hjälp med finansieringen via kommunen, kyrkan, universitetet, studieförbunden och sponsorer. 

                                              Framsida på festivalernas programhäften 1989 och 1990.


 

Ett attraktivt utskick gjordes till samtliga kyrkomusiker i Sverige med inbjudan till körfest i Uppsala med 22 körverkstäder och profilerade körledare/föreläsare som: Anders Colldén, Anders Nyberg, Britt Edsfeldt, Carl Högset, Eva Bohlin, Fred Sjöberg, Gösta Ohlin, Gunnar Eriksson, Gunnar Ternhag, Gustaf Sjökvist, Hans Åke Månsson, Jonathan Rathbone, Karl Magnus Jansson, Kerstin Ek, Lennart Reimers, Maria RöjåsMaria Thyresson Hedin, Milke Falck, Misha Rachlevsky, Nicolai Gedda, Richard Cooke, Terje Kvam, Timothy Brown, Torgny Hansson, Torsten Englund, Trond Kverno,


I foldern med konsertprogrammen som senare presenterades ingick följande ensembler: Anders Nyberg Ensemble, Börje Gustavssons Kvartett, Cambridge University Consort of Voices, Charles May Ensemble, Gösta Ohlins Vokalensemble, Manskvintetten Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka, Mikaels Vokalensemble, New American Chamber Orchestra, Omnibus Brassensemble, Quattro Stagioni, Skara Dômkör, Sånggruppen De våras, Take 6, The Swingle Singers, Uppsala Kammarsolister.


Den 29 juni till 2 juli ägde således den första festivalen rum. 850 kördeltagare hade anmält sig till de olika körverkstäderna och Rikssalen på Slottet, Universitetsaulan, Katedralskolans aula, Heliga Tref kyrka, Missionskyrkan, Domkyrkan, Domkyrkoplan fylldes av folk vid de olika konserttillfällena. 


                           The Swingle Singers, England                               Quattro Stagioni, Norge                                                Charles May Ensemble, USA


              Programinnehåll vid Uppsala Internationella Kyrkokokörfestival 1989.
                                                                                                       Körsång på Jernbron. Fotograf okänd.


1990 genomfördes den andra festivalen. Inför den hade ett riktigt kansli därtill ett Körcentrum skapats som mötesplats i det körtäta Uppsala. Men också för att klara planering och administration inför kommande festival och där personer som Birgitta Öhman, Mona Hård, Christer Hedlin och Ingvor Stagling kom att betyda mycket, ja för båda festivalernas genomförande. Mikaels vokalensemble var också aktivt involverad i festivalarbetet.


Som året tidigare hade vi körverkstäder och konserter med ledare som:

Anders Colldén, Anders Lindström, Ariadna Rybakova, Gunnar Eriksson, Hans Nyberg, Hans Nyberg, Hans-Åke Månsson, Jerker Leijon, Jonathan Rathbone, Kjell Lönnå, Lars Åberg, Milke Falck, Richard Cooke, Robert Sund,

och framstående ensembler som:


Adolf Fredriks Bachkör, Festival Symphony Orchestra, Järfälla Gospel Brass, Mikaels Vokalensemble, La Capella, Uppståndelsekatedralens kör Moskva, Omnibus Brasskvintett, Omnibus Kammarblåsare, Rilkeensemblen, The Gentlemen of S:t John´s College Choir Cambridg, The Swingle Singers, Uppsala Kammarsolister
                  Programinnehåll vid Uppsala Internationella Körfestival 1990.

                 Richard Cooke


I anslutning till festivalerna har funnits en festivalkör som engelske dirigenten Richard Cooke var dirigent för. Verken som studerades in och framfördes i katedralen var Brahms ”Ein Deitsches Requiem” 1989, samt Verdis ”Requiem” 1990.

Vid första tillfället medverkade solisterna Lena Hoel och Valton Grönros. I Verdis Requiem;

Helena Döse, Anne-Lise Berntsen, William Kendall, Matthew Best. 

                       Musikaliskt midsommarfirande på Domkyrkoplan med majstångsresning och körsång, här med Gösta Ohlin och hans Vokalensemble från Göteborg. Fotograf okändBåda festivalerna blev starkt uppmärksammade med fina lovord i såväl lokal- rikspress som radiomedier.


Vad som hade kunnat bli en ny körtradition i Uppsala blev dock två mycket uppskattade festivaler 1989 och 1990. Ekonomiskt förelåg inga underskott. Men, när planeringen inför 1991 i princip låg klar, var det också valår. För Uppsalas del innebar det ändrad politisk majoritet och i stort sett hela den kontaktyta som byggts upp byttes ut över en natt och för vår del behövde i princip hela det politiska kontaktnätet förnyas med allt vad det innebar av ekonomiskt stöd m.m.. Även andra ekonomiska faktorer, som studieförbundens, näringslivets neddragningar etc bidrog till att göra det hela osäkert; hela Sverige hade drabbats av finanskris. I det läge valde stiftelsen/styrelsen att göra ett uppehåll, ett uppehåll som därefter bestått.


Vemodigt var det således att verksamheten kom att läggas ned, inte minst det Körcentrum som börjat ta form och blivit känt bland Uppsalas alla körer. Men en stor glädje fanns över att ha genomfört två omfattande och för alla deltagare och även för Uppsala så berikande festivaler.

 

I inledningen nämndes att Uppsala var svårarbetat vad gäller planeringen av festivaler av detta slag: I princip var det kyrkan, kommunen och universitetet man hade att förhandla med. Tre ”kolosser” med underavdelningar som också, kan man säga, ”vaktade” på varandra. I sammanhanget kan nämnas: För att få tillstånd att genomföra midsommarkonserten på Domkyrkoplan utanför Domkyrkan, krävdes ansökningar i skriftlig form till sju olika instanser.


Mycket uppmuntrande för mig var det dock att året därpå erhålla Uppsala kommuns ettåriga arbetsstipendium vilket gav möjlighet att arbeta vidare mot nya projekt.


Anders Lindström


tillbaka till sidan Körer