Länk Gosskörfestival

  Kummelby Förlag & Produktion

Gosskörfestival

1994 skapades en Gosskörfestival i Rättvik på initiativ av Anders Lindström som då var musikkonsulent i Västerås stift. 1996 tog han även ett initiativ till att bilda Svenska Kyrkans Gosskörförening som enligt stadgarna fick till uppgift att:


1. Stödja, uppmuntra och befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar

samt unga män på väg in i vuxenvärlden.


2. Bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet.


3. Utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie-, fortbildnings- och gosskörssammankomster.

                                                                                                       Glada killar övar Händels Messias i Rättvik. Foto: Anders Lindström.1996 bildades Svenska Kyrkans Gosskörförening i syfte att befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar samt unga män på väg in i vuxenvärlden. Vidare att bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet, samt att utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie, fortbildnings- och sosskörsammankomster.


Gosskörfestivalen har under åren blivit föreningens främsta verksamhetsuppgift, och är en betydelsefull mötesplats för gosskörer från hela landet efter engelsk förebild. Med undantag för 2010, då man höll till i Jönköping, samlas varje år c.a 200- 350 sjungande pojkar och unga män till körfest på Stiftsgården i Rättvik. Under en följd av år har avslutningskonserten hållits i Kristine kyrka i Falun. I Rättviks kyrka ges också konserter och musikandakter och vid vissa tillfällen sjungs även i samband med kommunens nationalfirande och i Dalhalla har Händels Messias framförts.


                  Dirigenten Nicholas Cleobury med orkester och gosskör inför ett Händels Messias i ett väl så nedkylt Dalhalla, men sångarglädjen var det inget fel på. Foto: Anders Lindström

                                                                                             

                                                   

 

Så gott som alla svenska gosskörer och sånggrupper med pojkar har deltagit i Gosskörfestivalen.

Väl avvägt mellan körsång och fritidsaktiviteter slussas alla grabbar/unga män in i olika körseminarieliknande workshops med profilerade ledare, allt efter ålder, erfarenhet och målsättning. De unga männens medverkan som också innebär att festivalen har en ”fullödig” blandad kör, d.v.s. med tenorer och basar, har ett eget ”fögderi” med manskörsång i olika stilarter på programmet. De minsta grabbarna, s. k. aspiranterna, eller nybörjarna, ingår i en särskild grupp med särskild ledare och särskilt program vilket presenteras vid särskilt konserttillfälle eller vid avslutningskonserten.


I allt detta ligger dock alltid ett festivalens huvudverk eller huvudnummer som kan vara ett större körverk typ Händels Messias, Förklädd gud med orkester och som framförs av de mera erfarna deltagarna. Hallelujakören ur Händels Messias sjungs i regel vid samtliga gosskörsfestivaler och då är alla med oavsett ålder eller erfarenhet: Hur många är inte de småpojkar som, nästan utan att kunna öppna munnen från början men, efter år av att ha fått vara med i Hallelujakören står som vuxna män i egenskap av tenorer eller basar i körer någonstans i landet och minns tillbaka hur härligt det var att få vara med i ett så stort körsammanhang vid Gosskörfestivalen och med så många äldre förebilder.


Vad gosskörsfestivalen betytt och betyder för unga pojkar med intresse för sång, kan inte överskattas!


           Sir David övar inför konsert i Falu Kristine kyrka,                                                                                      men njuter också av en kopp kaffe på gräsmattan. Foto: Anders Lindström.Sedan flera år tillbaka har det funnits ett moment i festivalen som innebär att utse årets Gossopran. Det innebär att grabbar från olika körer, oftast uppmuntrade av sina egna ledare, kunnat anmäla sig. En jury utsedd av gosskörföreningens styrelse lyssnar så och valjer ut den som ska bli just det årets GOSSOPRAN. Ofta har det också lett till att denne årets gossopran varit solist i något av de verk som framförts vid avslutningskonserten. I övrigt brukar priset till alla tävlande vara en stämgaffel.


En annan uppskattad företeelse, förutom att bada i Siljan, oavsett väder är, ”Grabbarnas afton”. Det är ett musiktillfälle där allt kan hända och som utgår ifrån grabbarnas egna påhitt, fantasi, förberedelser och musikaliska upptåg. Programpunkterna förbereds i regel hemmavid, kanske ett år i förväg.


               Mycken musik lärs in, därför används också mycket noter! Svanholms Singers t.v. i Falu Kristine kyrka. Grabbgrupp i aulan t.h. Foto: Anders Lindström.Många framstående dirigenter och pedagoger har medverkat i festivalen. Här är ett urval av festivalens utländska gäster:


England:      Andrew Sackett, Bob Chilcott, David Willcocks, Hilary Jones, Jonathan Ratbone, Nicholas Cleobury,   

                   Richard Cooke, Simon Lole.

Tyskland:    Hans Joachim Lustig.

Norge:        Carl Høgset, Reza Aghamir.

Danmark:    Michael Bojesen.


Sverige:     Anders Göransson, Anders Lindström, Anita Andersson, Anna-Karin Annmo, Bengt Isaksson, Carl Høgset,

                  Erik Westberg, Eva Bohlin, Eva Ekdahl, Fredrik Sixten, Gary Graden, Helle Rosenborg, Karin Skogberg Ankarmo,

                  Karin Fagius, Kurt Romberg, Lars-Ewe Nilsson, Margareta Åberg, Margareta Raab, Maria Forsström,

                  Maria Thyresson Hedin, Michael Sager, Robert Sund, Roland Nilsson, Sara Michelin,


Inbjudna vokalensembler och körer:

                  Viba Femba (manskvintett) Uppsala, Svanholms Singers (manskör) Lund, Tewkesbury Abbey Boys Choir England,

                  Quattro Stagioni (manskvartett) och Gli Scapoli (manskör) Norge.


Konserterande deltagande gosskörer:

                  Göteborgs Gosskör, Katarina Gosskör Stockholm, Laurentii Gosskör Sollentuna, Lunds Domkyrkas Gosskör,

                  Stockholms Gosskör, Tomelilla Gosskör, Uppsala Domkyrkas Gosskör.


Gosskörfestivalen samverkar också med orkestermusiker från bl.a. Musikkonservatoriet samt Dalasinfoniettan i Falun.


För den intreserade kan nämnas att 1999 publicerades "Gosskörboken" på Sveriges Kyrkosångsförbunds förlag med Staffan Liljas som redaktör. Boken som är på 85 sidor innehåller en mängd artiklar samt nyttig information om gosskörsverksamhet skrivet av flertalet namnkunniga gosskörsledare.          Göteborgs Gosskör inför

           konsert i Rättviks kyrka.

           Foto: Anders Lindström.

                                                          En grupp gosskörsaspiranter framträder

                                                                                på trappan till Kommunhuset i Rättvik.

                                                                                Foto: Anders Lindström.

 

Under åren har ett stort antal "eldsjälar" varit aktiva både med festivalerna och i styrelsearbetet. Här ett antal sådana personer: Anders Ewaldz, Anita Andersson, Bengt Isaksson, Fredrik Sixten, Karin Skogberg-Ankarmo som även varit drivande ordförande under senare år, Lars Tillenius, Margareta Raab, Maria Forsström, Michael Sager, Mats Lissdaniels, Staffan Liljas och nu de nya som kommit till. All personal på Stiftsgården i Rättvik har också varit till hjälp för Gosskörfestivalens ve och väl! I samband med att Anders Lindström lämnade sin tjänst som musikkonsulent i Västerås 2006 avslutades också hans aktiva verksamhet i Gosskörföreningen och festivalen. Svenska kyrkans Gosskörförening som under många år drivit Gosskörfestivalen i samverkan med Västerås stift och Stiftsgården i Rättvik www.stiftsgarden.org är också knutet till Sveriges Kyrkosångsförbund www.sjungikyrkan.nu

Mer om Gosskörfestivalen och föreningen: www.gosskor.se


Nedanför sista bilden här följer en lista på körer som deltagit i Gosskörfestivalen åren 1994-2007.                                                                                                       Här en bild från en av de första Gosskörfestivalerna med Anders Lindström i förgrunden. Fotograf okänd.


  tillbaka till sidan Körern

       

        Deltagare i Gosskörfestivalerna Rättvik/Falun 1994-2007Körens namn

Bergnäskyrkans Gosskör

Borlänge Musikskolas Gosskör

Bro Kyrkas Gosskör /Minores/

Doxakören

Falkenbergs Gosskör

Färjelanda Gosskör

Gefle Gosskör

Gli Scapoli Manskör

Gosskören, Köping församling

Grabbarne boys

Grycksbo Ungdomskör

Gökhems barnkör

Göteborgs Gosskör

Hagakyrkans Gosskör

Härnösands Domkyrkas Gosskör

Hässleholms Gosskör

Högalids Gosskör

Johannelunds Gosskör

Kalmar Domkyrkas Gosskör

Karlstad Domkyrkas Gosskör

Katarina Gosskör

Killkören

Kristine Gosskör

Kungsholms Kyrkas Gosskör

Kören för Killar

Saltsjöbadens Gosskör

Laurentii Gosskör

Leksands förs Ungdomskör

Leksands Gosskör

Luleå Gosskör

Lunds Domkyrkas Gosskör

Malmö Gosskör

Minores Mariae Gossar

Mikaelskören

Möklinta Barnkör

Nacka Musikklassers Gosskör

Nederluleå Gosskör

Norrby pojkkör

Norrköpings Gosskör

Nässjö församlings Gosskör

Olaus Petri Gosskör

Olavskoret, Bergen Domk Guttek

Oscars Gosskör

Quattro Stagioni

Råsunda Gosskör

Rättviks Gosskör

S:a Ceculias Skola

Skellefteå Gosskör

St Hans Gosskör

Stigsjö Gosskör

Stockholms Gosskör

Stockholms Gosskörs Diskantkör

Stora Kopparbergs Gosskör

Svanholms Singers

Svegs Gosskör

Svärdsjö Barnkör/Gosskör

Söderbaumska Skolans Gosskör

Tewkesbury Abbey Boys Choir

Tomelilla Gosskör

Tyresö Gosskör

Uppsala Domkyrkas Gosskör

Viba Femba

Visby Domkyrkas Gosskör

Vor Frue Kirkes Drengekor

Vreta Klosters Gosskör

Västanfors förs Gosskör

Västerås Domkyrkas Gosskör

Växjö Domkyrkas Gosskör

Örgryte Goss- & Aspirantkör

Östersunds Gosskör


ANTAL DELTAGARE (totalt)
ort

Luleå

Borlänge

Bro

Umeå

Falkenberg

Färgelanda

Gävle

Oslo

Köping

Åre

Grycksbo

Gökhem

Göteborg

Borlänge

Härnösand

Hässleholm

Stockholm

Linköping

Kalmar

Karlstad

Stockholm

Sandviken

Falun

Stockholm

Falkenberg

Saltsjöbaden

Sollentuna

Leksand

Leksand

Luleå

Lund

Malmö

Sigtuna

Boda Kyrkby

Möklinta

Nacka

Luleå

Möklinta

Norrköping

Nässjö

Örebro

Bergen

Stockholm

Oslo

Råsunda

Rättvik

Stockholm

Skellefteå

Linköping

Härnösand

Stockholm

Stockholm

Falun

Lund

Sveg

Svärdsjö

Falun

Tewkesbury

Tomelilla

Tyresö

Uppsala

Uppsala

Visby

Köpenhamn

Vreta Kloster

Fagersta

Västerås

Växjö

Göteborg

Östersund


stift

Luleå

V-ås

Sthlm

Luleå

Göteb

Karlst

Ärkest


V-ås

Härnös

V-ås

Skara

Göteb

V-ås

Hänös

Lund

Sthlm

Linköp

Växjö

Karlst

Sthlm

Ärkest

V-ås

Sthlm

Göteb

Sthlm

Sthlm

V-ås

V-ås

Luleå

Lund

Lund

Ärkest

V-ås

V-ås

Sthlm

Luleå

V-ås

Linköp

Växjö

Sträng


Sthlm


Sthlm

V-ås

Sthlm

Luleå

Linköp

Härnös

Sthlm

Sthlm

V-ås

Lund

Härnös

V-ås

V-ås


Lund

Sthlm

Ärkest

Ärkest

Visby


Linköp

V-ås

V-ås

Växjö

Göteb

Härnös

år

94

19

512


2

18

10
36


1616

3842424


54

5


19
284
95
23

21


15
50
233

3


8

11

49

38

58145


276
9615

2219


17

35

692

9

30


13


1314

15

816
13

31
287
978
13
25


9


12


8


2


7

19

811

25

29

41

5828
258
986

4


4
5

32

13

12


14
1616
12


7

9

27

16

4


11
6


32


27

3558321
999

45

4

36


29

12

5251011


5

5

11


713


10

4
4

2621


226

16

8

7


10
325
009
29

9

25


19
998

10

20


10

2


28


6

51

244

14

8312
01


12

9


44


26

11

12

15
6

74
18

12
12


13

6

1

431


11


16

270
028
19

11

9

14
5

14

6
30

11

1221

6


27


20


211


10
7243
03

2

15

15
12

1317

5

1431

21

1911


18


183014

19


615
9

10


314
03

2

15

15
12

1317

5

1431

21

1911


18


183014

19


615
9

10


314
04

51


189

9

12
32


10
17162927

35

64
13
14

13


369
0510


50


10


1028


1010
162914

40

9
17

9


262
0612
1923

12

14

6
20


29

44

20


5

11

11
17

7


250
07

9
36


11

18
10

1234

1828
28

7


5


10226


totalt

samtl


19

12

71

8

9

5

33

22

12

4

2

4

217

5

216

97

122

111

54

25

36

11

153

63

6

65

50

5

23

9

108

15

36

3

5

155

32

92

12

14

37

73

82

4

41

57

18

28

122

28

156

257

7

41

15

30

20

27

286

178

159

26

13

14

108

7

21

88

74

39

3997

3997


     tillbaka till sidan Körer