Länk Gosskörfestival

  Kummelby Förlag & Produktion

Gosskörfestival

1994 skapades en Gosskörfestival i Rättvik på initiativ av Anders Lindström som då var musikkonsulent i Västerås stift. 1996 tog han även ett initiativ till att bilda Svenska Kyrkans Gosskörförening som enligt stadgarna fick till uppgift att:


1. Stödja, uppmuntra och befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar

samt unga män på väg in i vuxenvärlden.


2. Bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet.


3. Utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie-, fortbildnings- och gosskörssammankomster.

                                                                                                       Glada killar övar Händels Messias i Rättvik. Foto: Anders Lindström.1996 bildades Svenska Kyrkans Gosskörförening i syfte att befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar samt unga män på väg in i vuxenvärlden. Vidare att bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet, samt att utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie, fortbildnings- och sosskörsammankomster.


Gosskörfestivalen har under åren blivit föreningens främsta verksamhetsuppgift, och är en betydelsefull mötesplats för gosskörer från hela landet efter engelsk förebild. Med undantag för 2010, då man höll till i Jönköping, samlas varje år c.a 200- 350 sjungande pojkar och unga män till körfest på Stiftsgården i Rättvik. Under en följd av år har avslutningskonserten hållits i Kristine kyrka i Falun. I Rättviks kyrka ges också konserter och musikandakter och vid vissa tillfällen sjungs även i samband med kommunens nationalfirande och i Dalhalla har Händels Messias framförts.


                  Dirigenten Nicholas Cleobury med orkester och gosskör inför ett Händels Messias i ett väl så nedkylt Dalhalla, men sångarglädjen var det inget fel på. Foto: Anders Lindström

                                                                                             

                                                   

 

Så gott som alla svenska gosskörer och sånggrupper med pojkar har deltagit i Gosskörfestivalen.

Väl avvägt mellan körsång och fritidsaktiviteter slussas alla grabbar/unga män in i olika körseminarieliknande workshops med profilerade ledare, allt efter ålder, erfarenhet och målsättning. De unga männens medverkan som också innebär att festivalen har en ”fullödig” blandad kör, d.v.s. med countertenorer, tenorer och basar, har ett eget ”fögderi” med manskörsång i olika stilarter på programmet. De minsta grabbarna, s. k. aspiranterna, eller nybörjarna, ingår i en särskild grupp med särskild ledare och särskilt program vilket presenteras vid särskilt konserttillfälle och vid avslutningskonserten.


I allt detta ligger dock alltid ett festivalens huvudverk eller huvudnummer som kan vara ett större körverk typ Händels Messias, Förklädd gud med orkester och som framförs av de mera erfarna deltagarna. Hallelujakören ur Händels Messias sjungs i regel vid samtliga gosskörsfestivaler och då är alla med oavsett ålder eller erfarenhet: Hur många är inte de småpojkar som, nästan utan att kunna öppna munnen från början men, efter år av att ha fått vara med i Hallelujakören står som vuxna män i egenskap av tenorer eller basar i körer någonstans i landet och minns tillbaka hur härligt det var att få vara med i ett så stort körsammanhang vid Gosskörfestivalen och med så många äldre förebilder.


Vad gosskörsfestivalen betytt och betyder för unga pojkar med intresse för sång, kan inte överskattas!           Sir David övar inför konsert i Falu Kristine kyrka,                                                                                      men njuter också av en kopp kaffe på gräsmattan. Foto: Anders Lindström.Sedan flera år tillbaka har det funnits ett moment i festivalen som innebär att utse årets Gossopran. Det innebär att grabbar från olika körer, oftast uppmuntrade av sina egna ledare, kunnat anmäla sig. En jury utsedd av gosskörföreningens styrelse lyssnar så och väljer ut den som ska bli just det årets GOSSOPRAN. I regel leder detta också till att denne årets gossopran är solist i något av de verk som framförts vid avslutningskonserten. I övrigt brukar priset till alla tävlande vara ett diplom och en stämgaffel.


En annan uppskattad företeelse, förutom att bada i Siljan, oavsett väder är, ”Grabbarnas afton”. Det är ett musiktillfälle där allt kan hända och som utgår ifrån grabbarnas egna påhitt, fantasi, förberedelser och musikaliska upptåg. Programpunkterna förbereds oftast hemmavid, kanske ett år i förväg.


Många framstående dirigenter och pedagoger har medverkat i festivalen. Här är ett urval av festivalens dirigenter och ledare.


Danmark:    Jonas Rassmussen, Michael Bojesen.

England:      Andrew Sackett, Bob Chilcott, David Willcocks, Hilary Jones, Jonathan Ratbone, Nicholas Cleobury,   

                   Peter Nardone, Richard Cooke, Simon Lole.

Frankrike:   Gilles Gérardes, Guillaume Burgmeier

Filippinerna: Christopher Arceo

Nederland:  Jan Schumacher 

Norge:        Britta Backlund Rödland, Carl Høgset, Fredrik Otterstad, Reza Aghamir.

Tyskland:    Hans Joachim Lustig.Sverige:     Anders Göransson, Anders Lindström, Anita Andersson, Anna-Karin Annmo, Bengt Isaksson, Britta Backlund Rödland,                          Carl Høgset, Erik Westberg, Eva Bohlin, Eva Ekdahl, Fredrik Sixten, Gary Graden, Helle Rosenborg, Karin Skogberg                              Ankarmo, Karin Fagius, Kurt Romberg, Lars-Ewe Nilsson, Margareta Åberg, Margareta Raab, Maria Forsström,

                  Maria Thyresson Hedin, Michael Sager, Richard Tanner, Robert Sund, Roland Nilsson, Sara Michelin, Stina Wennberg


Inbjudna vokalensembler och körer:

                  Aleron Singers Filippinerna, Gli Scapoli (mankör) Norge, Quattro Stagioni (manskvartett) Norge,                                        

                  Stuttgarter Hymnus Chorknaben Tyskland, Svanholms Singers (manskör) Lund, Tewkesbury Abbey Boys Choir England,

                  Viba Femba (manskvintett) Uppsala, Worcester Cathedral Boys Choir,

                 .

Konserterande deltagande gosskörer:

                  Göteborgs Gosskör, Katarina Gosskör Stockholm, Laurentii Gosskör Sollentuna, Lunds Domkyrkas Gosskör,

                  Stockholms Gosskör, Tomelilla Gosskör, Uppsala Domkyrkas Gosskör.


Medverkande orkestrar vid avslutningskonserter

                  Dalasinfoniettan, Österåkers Kammarorkester

                  

Gosskörfestivalen samverkar också med orkestermusiker från bl.a. Musikkonservatoriet samt Dalasinfoniettan i Falun.


1999 publicerades "Gosskörboken" på Sveriges Kyrkosångsförbunds förlag med Staffan Liljas som redaktör, 85 sidor. Boken innehåller ett antal artiklar samt information om gosskörsverksamhet skrivet av flertalet namnkunniga gosskörsledare.


2020 publicerades boken "Killar i kör" av Joakim Olsson Kruse, 407 sidor, utgiven av Västerås Stift. Boken utgör en "guldgruva" för den som vill starta upp gosskörsverksamhet samt en djupdykning i beteendemönster kring unga grabbars förutsättningar för en bra uppväxtmiljö med musik som förebild. 
Under åren har bl. a. följande verk framförts vid avslutningskonserten:


Bach J.S.: Jesu bleibet meine freude, (2005) Wachet auf ruft eine stimme ((2011)

Britten B:         Festival Te deum, (2010, 2013), Jubilate in C (2013)

Charpentier:     Te Deum (2018)

Chilcott B:        A little jazz mass (2013)

Fauré G:            Requiem (2005, 2014)

Hayden J:         Iilla orgelmässan

Händel G.F.:      Messiah (2000, 2004), Ode on St Cecilia´s day (2016)

Larsson L.E.:     Förklädd gud (2009)

Mendelssohn F: Hear my prayer (2007), Psalm 42 (2015)

Mozart W.A.:    Kröningsmässan (2006), Requiem (2017)

Pergolesi G:       Magnificat (2002)

Rutter J:          Gloria (2008)

Vivaldi A:          Gloria (2007, 2019)


  

  

               Mycken musik lärs in, därför används också mycket noter! Svanholms Singers t.v. i Falu Kristine kyrka. Grabbgrupp i aulan t.h. Foto: Anders Lindström.                                                          En grupp gosskörsaspiranter framträder

                                                                                på trappan till Kommunhuset i Rättvik.

                                                                                Foto: Anders Lindström.

          Göteborgs Gosskör inför

           konsert i Rättviks kyrka.

           Foto: Anders Lindström.

 

Under åren har ett stort antal "eldsjälar" varit aktiva både med festivalerna och i styrelsearbetet. Här ett antal sådana personer: Anders Ewaldz, Anita Andersson, Bengt Isaksson, Fredrik Sixten, Karin Skogberg-Ankarmo som även varit drivande ordförande under senare år, Lars Tillenius, Margareta Raab, Maria Forsström, Michael Sager, Mats Lissdaniels, Staffan Liljas och nu de nya som kommit till. All personal på Stiftsgården i Rättvik har också varit till hjälp för Gosskörfestivalens ve och väl! I samband med att Anders Lindström lämnade sin tjänst som musikkonsulent i Västerås 2006 avslutades också hans aktiva verksamhet i Gosskörföreningen och festivalen. Svenska kyrkans Gosskörförening som under många år drivit Gosskörfestivalen i samverkan med Västerås stift och Stiftsgården i Rättvik www.stiftsgarden.org är också knutet till Sveriges Kyrkosångsförbund www.sjungikyrkan.nu

Mer om Gosskörfestivalen och föreningen: www.gosskor.se


Nedanför sista bilden här följer en lista på körer som deltagit i Gosskörfestivalen åren 1994-2007.       

Deltagare i Gosskörfestivalerna Rättvik/Falun 1994-2020Körens namn

Bergnäskyrkans Gosskör

Boo Gosskör

Borlänge Musikskolas Gosskör

Bro Kyrkas Gosskör /Minores/

Danderyds Gosskör

Doxakören

Falkenbergs Gosskör

Filippinska kören Aleron Singers

Färjelanda Gosskör

Gefle Gosskör

Gli Scapoli Manskör

Gosskören, Köping församling

Gotlands Gosskör

Grabbarne boys

Grycksbo Ungdomskör

Gökhems barnkör

Göteborgs Gosskör

Hagakyrkans Gosskör

Härnösands Domkyrkas Gosskör

Hässleholms Gosskör

Högalids Gosskör

Johannelunds Gosskör

Kalmar Domkyrkas Gosskör

Kanalkyrkans Gosskör

Karlstad Domkyrkas Gosskör

Katarina Gosskör

Killkören

Kristine Gosskör

Kungsholms Kyrkas Gosskör

Kören för Killar

Laurentii Gosskör

Leksands förs Ungdomskör

Leksands Gosskör

Linköpings Gosskör

Luleå Gosskör

Luleå Domkyrkas Gosskör

Lunds Domkyrkas Gosskör

Malmö Gosskör

Minores Mariae Gossar

Mikaelskören

Möklinta Barnkör

Nacka Musikklassers Gosskör

Nederluleå Gosskör

Njurunda Gosskör

Norrby pojkkör

Norrköpings Gosskör

Nässjö församlings Gosskör

Olaus Petri Gosskör

Olavskoret, Bergen Domk Guttek

Oscars Gosskör

Quattro Stagioni

Råsunda Gosskör

Rättviks Gosskör

S:a Ceculias Skola

Saltsjöbadens Gosskör

Simplyfive

Skara Domkyrkas Gosskör

Skellefteå Gosskör

Sofia Albertina Gosskör

St Hans Gosskör

Stigsjö Gosskör

Stockholms Dokyrkof. Gosskör

Stockholms Gosskör

Stockholms Gosskörs Diskantkör

Stora Kopparbergs Gosskör

Storkyrkans Gosskör

Stuttgarter Hynm Chorknaben

Svanholms Singers

Svegs Gosskör

Svärdsjö Barnkör/Gosskör

Söderbaumska Skolans Gosskör

Tewkesbury Abbey Boys Choir

Tomelilla Gosskör

Tyresö Gosskör

Uppsala Domkyrkas Gosskör

Viba Femba

Visby Domkyrkas Gosskör

Vor Frue Kirkes Drengekor

Worcester Cath. Boy's Choir

Vreta Klosters Gosskör

Västanfors förs Gosskör

Västerås Domkyrkas Gosskör

Växjö Domkyrkas Gosskör

Örgryte Goss- & Aspirantkör

Östersunds Gosskör

Österåkers Gosskör


ANTAL DELTAGARE (totalt)
ort

Luleå

Nacka

Borlänge

Bro

Danderyd

Umeå

Falkenberg

Filipinerna

Färgelanda

Gävle

Oslo

Köping

Visby

Åre

Grycksbo

Gökhem

Göteborg

Borlänge

Härnösand

Hässleholm

Stockholm

Linköping

Kalmar

Sandviken

Karlstad

Stockholm

Sandviken

Falun

Stockholm

Falkenberg

Sollentuna

Leksand

Leksand

Linköping

Luleå

Luleå

Lund

Malmö

Sigtuna

Boda Kyrkby

Möklinta

Nacka

Luleå

Njurunda

Möklinta

Norrköping

Nässjö

Örebro

Bergen

Stockholm

Oslo

Råsunda

Rättvik

Stockholm

Saltsjöbaden

Skara

Skellefteå

Landskrona

Linköping

Härnösand


Stockholm

Stockholm

Falun

Stockholm

Tyskland

Lund

Sveg

Svärdsjö

Falun

Tewkesbury

Tomelilla

Tyresö

Uppsala

Uppsala

Visby

Köpenhamn

Worcester

Vreta Kloster

Fagersta

Västerås

Växjö

Göteborg

Östersund

Österåker

stift

Luleå

Sthlm

V-ås

Sthlm

Sthlm

Luleå

Göteb


Karlst

Ärkest


V-ås

Gotl

Härnös

V-ås

Skara

Göteb

V-ås

Hänös

Lund

Sthlm

Linköp

Växjö

Ärkest

Karlst

Sthlm

Ärkest

V-ås

Sthlm

Göteb

Sthlm

V-ås

V-ås

Linköp

Luleå

Luleå

Lund

Lund

Ärkest

V-ås

V-ås

Sthlm

Luleå

Ärkest

V-ås

Linköp

Växjö

Sträng


Sthlm


Sthlm

V-ås

Sthlm

Sthlm

Skara

Luleå

Lund

Linköp

Härnös


Sthlm

Sthlm

V-ås

Sthlm


Lund

Härnös

V-ås

V-ås


Lund

Sthlm

Ärkest

Ärkest

VisbyLinköp

V-ås

V-ås

Växjö

Göteb

Härnös

Sthlm
år

94

19
5122

18

10

36


16

38
4


16


2

424


54

519

284
95
23

211550


233

38

11


49

38

5

8145
276
96


15

22
19


17

35

6


2


9


3013


1314


9


15

816
13


31

287
97
8


13

25


912

8
27

19

811
25

29

41

5
828

258
98
6


4
4
5

32

13

12


14

16

12


7

9

27

16

4


11


16


632
27

355
8
321
99
9


4
5


4

36


29

12

5
2510
5

5
11


713


10

4


11


4


26

21


226

16


8

7


10

325
00
929

9

25


19

9

8
10

20


10

2


9286


51244

14


8
312
0112

9

44


26

11

12

15

6

7

18

12
12

4

13

6


143111


16


270
02
819

11

9

14

5

14

6

30

11


1221

627
20


21110
7
243
03

2

15

15

12

13
17

5

1431

21


1911


18


18
30

14

19


6
15
9

10314
04

51


189


9

12

3210
1716
29

27

35

64

13
14

13369
05
10

501010281010
16
29

14

40


9
17

9262
06
121923


12

14

6


2029

4420


5

11


11
17

7250
079


3611

18

10

1234


18
28


28


7


5


10
226
08
09


Årets Gossopran vilket förutom äran, innebär ett diplpm, en ingraverad stämgaffel, samt att vara solist vid avslutningskonserten


2019  Oscar Svensson                 Stockholms gosskör

2018  Max Herchend                   Uppsala domkyrkas gosskör

2017  Wilmer Heikkilä                 Luleå domkyrkas gosskör

2016  Gustaf Sjöstedt Eriksson  Uppsala domkyrkas gosskör

2015  Nils Norrby                       Stockholms domkyrkoförsamling

2014  William Sönnerhed            Stockholms gosskör

2013  Isak Meunier                     Linköpings gosskör

2012  Erik Widenfalk                  Falu Kristine gosskör

2011  Johannes Tenstam             Uppsala domkyrkas gosskör

2010  Gustaf Zackrisson             Göteborgs gosskör

2009  Aron Ziefle Lavatt            Stockholms gosskör

2008  ingen vinnare, tre andarpl

2007  Hannes Heineman              Falu Kristine gosskör

2006  Nils Löfgren                      Kungsholms kyrkas gosskör

2005  Magnus Gyllenhammar       Göteborgs gosskör10
11
1213

14


1638

49


17

11


85
2515


256 15

20
386


20
12


7
11

8

25

46
1712


222
16

155


50


16

6


41
8217


232
17

369
7


21


7
1375
23
1613


220
18

18
445
11


53


7
12
538
64
8015


352
19

2623

376


8
22


115125

6611


28620totalt

samtl


19

16

12

71

79

8

9

23

5

33

22

12

193

4

2

4

217

5

216

97

122

111

54

26

25

64

11

176

63

6

50

5

23

207

9

14

108

25

36

3

5

155

32

7

92

12

14

117

73

82

4

41

57

18

65

5

25

28

9

122

28

25

462

257

7

25

64

41

15

30

20

27

286

178

452

26

13

14

16

108

7

21

88

74

39

83


5550     tillbaka till sidan Körer