Länk Gosskörfestival

Gosskörfestival

1994 skapades en Gosskörfestival i Rättvik på initiativ av Anders Lindström som då var musikkonsulent i Västerås stift. 1996 tog han även ett initiativ till att bilda Svenska Kyrkans Gosskörförening som enligt stadgarna fick till uppgift att:


1. Stödja, uppmuntra och befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar

samt unga män på väg in i vuxenvärlden.


2. Bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet.


3. Utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie-, fortbildnings- och gosskörssammankomster.

                                                                                                       Glada killar övar Händels Messias i Rättvik. Foto: Anders Lindström.1996 bildades Svenska Kyrkans Gosskörförening i syfte att befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar samt unga män på väg in i vuxenvärlden. Vidare att bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp gosskörsverksamhet, samt att utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie, fortbildnings- och sosskörsammankomster.


Gosskörfestivalen har under åren blivit föreningens främsta verksamhetsuppgift, och är en betydelsefull mötesplats för gosskörer från hela landet efter engelsk förebild. Med undantag för 2010, då man höll till i Jönköping, samlas varje år c.a 200- 350 sjungande pojkar och unga män till körfest på Stiftsgården i Rättvik. Under en följd av år har avslutningskonserten hållits i Kristine kyrka i Falun. I Rättviks och Leksands kyrka ges också konserter och musikandakter och vid vissa tillfällen sjungs även i samband med kommunens nationalfirande och i Dalhalla har Händels Messias framförts.


                  Dirigenten Nicholas Cleobury med orkester och gosskör inför ett Händels Messias i ett väl så nedkylt Dalhalla, men sångarglädjen var det inget fel på. Foto: Anders Lindström

                                                                                             

                                                   

 

Så gott som alla svenska gosskörer och sånggrupper med pojkar har deltagit i Gosskörfestivalen.

Väl avvägt mellan körsång och fritidsaktiviteter slussas alla grabbar/unga män in i olika körseminarieliknande workshops med profilerade ledare, allt efter ålder, erfarenhet och målsättning. De unga männens medverkan som också innebär att festivalen har en ”fullödig” blandad kör, d.v.s. med countertenorer, tenorer och basar, har ett eget ”fögderi” med manskörsång i olika stilarter på programmet. De minsta grabbarna, s. k. aspiranterna, eller nybörjarna, ingår i en särskild grupp med särskild ledare och särskilt program vilket presenteras vid särskilt konserttillfälle och vid avslutningskonserten.


I allt detta ligger dock alltid ett festivalens huvudverk eller huvudnummer som kan vara ett större körverk typ Händels Messias, Förklädd gud med orkester och som framförs av de mera erfarna deltagarna. Hallelujakören ur Händels Messias sjungs i regel vid samtliga gosskörsfestivaler och då är alla med oavsett ålder eller erfarenhet: Hur många är inte de småpojkar som, nästan utan att kunna öppna munnen från början men, efter år av att ha fått vara med i Hallelujakören står som vuxna män i egenskap av tenorer eller basar i körer någonstans i landet och minns tillbaka hur härligt det var att få vara med i ett så stort körsammanhang vid Gosskörfestivalen och med så många äldre förebilder.


Vad gosskörsfestivalen betytt och betyder för unga pojkar med intresse för sång, kan inte överskattas!           Sir David övar inför konsert i Falu Kristine kyrka,                                                                                      men njuter också av en kopp kaffe på gräsmattan. Foto: Anders Lindström.Sedan flera år tillbaka har det funnits ett moment i festivalen som innebär att utse årets Gossopran. Det innebär att grabbar från olika körer, oftast uppmuntrade av sina egna ledare, kunnat anmäla sig. En jury utsedd av gosskörföreningens styrelse lyssnar så och väljer ut den som ska bli just det årets GOSSOPRAN. I regel leder detta också till att denne årets gossopran är solist i något av de verk som framförts vid avslutningskonserten. I övrigt brukar priset till alla tävlande vara ett diplom och en stämgaffel.


En annan uppskattad företeelse, förutom att bada i Siljan, oavsett väder är, ”Grabbarnas afton”. Det är ett musiktillfälle där allt kan hända och som utgår ifrån grabbarnas egna påhitt, fantasi, förberedelser och musikaliska upptåg. Programpunkterna förbereds oftast hemmavid, kanske ett år i förväg.


               Mycken musik lärs in, därför används också mycket noter! Svanholms Singers t.v. i Falu Kristine kyrka. Grabbgrupp i aulan t.h. Foto: Anders Lindström.Många framstående dirigenter och pedagoger har medverkat i festivalen. Här är ett urval av festivalens dirigenter och ledare.


Danmark:    Jonas Rassmussen, Michael Bojesen.

England:      Andrew Sackett, Bob Chilcott, David Willcocks, Hilary Jones, Jonathan Ratbone, Nicholas Cleobury,   

                   Peter Nardone, Richard Cooke, Simon Lole, Steven Grahl

Frankrike:   Gilles Gérardes, Guillaume Burgmeier

Filippinerna: Christopher Arceo

Nederland:  Jan Schumacher 

Norge:        Britta Backlund Rödland, Carl Høgset, Fredrik Otterstad, Reza Aghamir.

Tyskland:    Hans Joachim Lustig, Anne-Rose Krämer KübnerSverige:     Anders Göransson, Anders Lindström, Anita Andersson, Anna Kjellin. Anna-Karin Annmo, Bengt Isaksson, Britta Backlund

                  Rödland, Carl Høgset, Erik Westberg, Eva Bohlin, Eva Ekdahl, Fredrik Sixten, Gary Graden, Helle Rosenborg, Karin Skogberg                    Ankarmo, Karin Fagius, Kurt Romberg, Lars-Ewe Nilsson, Margareta Åberg, Margareta Raab, Maria Forsström,

                  Maria Thyresson Hedin, Michael Sager, Pelle Olofson, Richard Tanner, Robert Sund, Roland Nilsson, Sara Michelin, Stina

                  Wennberg


Inbjudna vokalensembler och körer:

                  Aleron Singers Filippinerna, Christ Church Cathedral Choir Oxford, Gli Scapoli (mankör) Norge, Quattro Stagioni 

                  (manskvartett) Norge, Stuttgarter Hymnus Chorknaben Tyskland, Svanholms Singers (manskör) Lund, Tewkesbury Abbey

                  Boys Choir England, Viba Femba (manskvintett) Uppsala, Worcester Cathedral Boys Choir,

                 .

Konserterande deltagande gosskörer:

                  Göteborgs Gosskör, Katarina Gosskör Stockholm, Laurentii Gosskör Sollentuna, Lunds Domkyrkas Gosskör,

                  Hägerstens Gosskör Skarvarna, Stockholms Gosskör, Tomelilla Gosskör, Uppsala Domkyrkas Gosskör.


Medverkande orkestrar vid avslutningskonserter

                  Dalasinfoniettan, Österåkers Kammarorkester

                  

Gosskörfestivalen samverkar också med orkestermusiker från bl.a. Musikkonservatoriet samt Dalasinfoniettan i Falun.


1999 publicerades "Gosskörboken" på Sveriges Kyrkosångsförbunds förlag med Staffan Liljas som redaktör, 85 sidor. Boken innehåller ett antal artiklar samt information om gosskörsverksamhet skrivet av flertalet namnkunniga gosskörsledare.


2020 publicerades boken "Killar i kör" av Joakim Olsson Kruse, 407 sidor, utgiven av Västerås Stift. Boken utgör en "guldgruva" för den som vill starta upp gosskörsverksamhet samt en djupdykning i beteendemönster kring unga grabbars förutsättningar för en bra uppväxtmiljö med musik som förebild. 
Under åren har bl. a. följande verk framförts vid avslutningskonserten:


Bach J.S.:         Jesu bleibet meine freude, (2005) Wachet auf ruft eine stimme ((2011)

Britten B:         Festival Te deum, (2010, 2013), Jubilate in C (2013), Rejoice in the Lamb (2022)

Charpentier:     Te Deum (2018)

Chilcott B:        A little jazz mass (2013)

Dyson G:           Magnficat & Nunc Dimittis (2022)

Fauré G:            Requiem (2005, 2014)

Hayden J:         Iilla orgelmässan

Händel G.F.:      Messiah (2000, 2004, 2023), Ode on St Cecilia´s day (2016)

Larsson L.E.:     Förklädd gud (2009)

Mendelssohn F: Hear my prayer (2007), Psalm 42 (2015)

Mozart W.A.:    Kröningsmässan (2006), Requiem (2017)

Pergolesi G:       Magnificat (2002)

Rutter J:          Gloria (2008)

Tallis T:            Lamentations of Jeremiah (2022)

Trad:                African-American spirituals (2022)

Vivaldi A:          Gloria (2007, 2019)  

  

  

                                                          En grupp gosskörsaspiranter framträder

                                                                                på trappan till Kommunhuset i Rättvik.

                                                                                Foto: Anders Lindström.

 

Under åren har ett stort antal "eldsjälar" varit aktiva både med festivalerna och i styrelsearbetet. Här ett antal sådana personer: Anders Ewaldz, Anita Andersson, Bengt Isaksson, Fredrik Sixten, Karin Skogberg-Ankarmo som även varit drivande ordförande under senare år, Lars Tillenius, Margareta Raab, Maria Forsström, Michael Sager, Mats Lissdaniels, Staffan Liljas Joakim Olsson Kruse och de nya som kommit till. All personal på Stiftsgården i Rättvik har också varit till hjälp för Gosskörfestivalens ve och väl! I samband med att Anders Lindström lämnade sin tjänst som musikkonsulent i Västerås 2006 avslutades också hans aktiva verksamhet i Gosskörföreningen och festivalen. Svenska kyrkans Gosskörförening som under många år drivit Gosskörfestivalen i samverkan med Västerås stift och Stiftsgården i Rättvik www.stiftsgarden.org är också knutet till Sveriges Kyrkosångsförbund www.sjungikyrkan.nu

Mer om Gosskörfestivalen och föreningen: www.gosskor.se


Nedanför sista bilden här följer en lista på körer som deltagit i Gosskörfestivalen åren 1994-2007.          Göteborgs Gosskör inför

           konsert i Rättviks kyrka.

           Foto: Anders Lindström.Körens namn

Arboga Gosskör

Bergnäskyrkans Gosskör

Boo Gosskör

Borlänge Musikskolas Gosskör

Bro Kyrkas Gosskör /Minores/

Christ Church Cathedral Choir

Danderyds Gosskör

Doxakören

Enskede-Årsta Gosskör

Falkenbergs Gosskör

Filippinska kören Aleron Singers

Färjelanda Gosskör

Gefle Gosskör

Gli Scapoli Manskör

Gosskören, Köping församling

Gotlands Gosskör

Grabbarne boys

Grycksbo Ungdomskör

Gökhems barnkör

Göteborgs Gosskör

Hagakyrkans Gosskör

Hägerstens Gosskör

Härnösands Domkyrkas Gosskör

Hässleholms Gosskör

Högalids Gosskör

Johannelunds Gosskör

Kalmar Domkyrkas Gosskör

Kanalkyrkans Gosskör

Karlstad Domkyrkas Gosskör

Katarina Gosskör

Killkören

Kristine Gosskör

Kungsbacka <goddkör

Kungsholms Kyrkas Gosskör

Kören för Killar

Laurentii Gosskör

Leksands förs Ungdomskör

Leksands Gosskör

Linköpings Gosskör

Luleå Gosskör

Luleå Domkyrkas Gosskör

Lunds Domkyrkas Gosskör

Malmö Gosskör

Minores Mariae Gossar

Mikaelskören

Möklinta Barnkör

Nacka Musikklassers Gosskör

Nederluleå Gosskör

Njurunda Gosskör

Norrby pojkkör

Norrköpings Gosskör

Nässjö församlings Gosskör

Olaus Petri Gosskör

Olavskoret, Bergen Domk Guttek

Oscars Gosskör

Quattro Stagioni

Råsunda Gosskör

Rättviks Gosskör

S:a Ceculias Skola

Saltsjöbadens Gosskör

Simplyfive

Skara Domkyrkas Gosskör

Skellefteå Gosskör

Sofia Albertina Gosskör

St Hans Gosskör

Stigsjö Gosskör

Stockholms Dokyrkof. Gosskör

Stockholms Gosskör

Stockholms Gosskörs Diskantkör

Stora Kopparbergs Gosskör

Storkyrkans Gosskör

Stuttgarter Hynm Chorknaben

Svanholms Singers

Svegs Gosskör

Svärdsjö Barnkör/Gosskör

Söderbaumska Skolans Gosskör

Tewkesbury Abbey Boys Choir

Tidaholms Gosskör

Tomelilla Gosskör

Tyresö Gosskör

Uppsala Domkyrkas Gosskör

Viba Femba

Visby Domkyrkas Gosskör

Vor Frue Kirkes Drengekor

Worcester Cath. Boy's Choir

Vreta Klosters Gosskör

Västanfors förs Gosskör

Västerleds Gosskör

Västerås Domkyrkas Gosskör

Västerås Domkyrkas Herrkör

Växjö Domkyrkas Gosskör

Åmåls församlings Gosskör

Örgryte Goss- & Aspirantkör

Östersunds Gosskör

Österåkers Gosskör


ANTAL DELTAGARE (totalt)
ort

Arboga

Luleå

Nacka

Borlänge

Bro

Oxford

Danderyd

Umeå

Stockholm

Falkenberg

Filipinerna

Färgelanda

Gävle

Oslo

Köping

Visby

Åre

Grycksbo

Gökhem

Göteborg

Borlänge

Stockholm

Härnösand

Hässleholm

Stockholm

Linköping

Kalmar

Sandviken

Karlstad

Stockholm

Sandviken

Falun

Kungsbacka

Stockholm

Falkenberg

Sollentuna

Leksand

Leksand

Linköping

Luleå

Luleå

Lund

Malmö

Sigtuna

Boda Kyrkby

Möklinta

Nacka

Luleå

Njurunda

Möklinta

Norrköping

Nässjö

Örebro

Bergen

Stockholm

Oslo

Råsunda

Rättvik

Stockholm

Saltsjöbaden

Skara

Skellefteå

Landskrona

Linköping

Härnösand


Stockholm

Stockholm

Stockholm

Falun

Stockholm

Tyskland

Lund

Sveg

Svärdsjö

Falun

Tewkesbury


Tomelilla

Tyresö

Uppsala

Uppsala

Visby

Köpenhamn

Worcester

Vreta Kloster

Fagersta


Västerås

Västerås

Växjö

Åmål

Göteborg

Östersund

Österåker

stift

V-ås

Luleå

Sthlm

V-ås

Sthlm

England

Sthlm

Luleå

Sthlm

Göteb


Karlst

Ärkest


V-ås

Gotl

Härnös

V-ås

Skara

Göteb

V-ås

Syhlm

Hänös

Lund

Sthlm

Linköp

Växjö

Ärkest

Karlst

Sthlm

Ärkest

V-ås

Göteb

Sthlm

Göteb

Sthlm

V-ås

V-ås

Linköp

Luleå

Luleå

Lund

Lund

Ärkest

V-ås

V-ås

Sthlm

Luleå

Ärkest

V-ås

Linköp

Växjö

Sträng


Sthlm


Sthlm

V-ås

Sthlm

Sthlm

Skara

Luleå

Lund

Linköp

Härnös


Sthlm

Sthlm

Sthlm

V-ås

Sthlm


Lund

Härnös

V-ås

V-åsLund

Sthlm

Ärkest

Ärkest

VisbyLinköp

V-ås


V-ås

V-ås

Växjö

Karlstad

Göteb

Härnös

Sthlm

 


95
23

2115
50


233

38

11


49

38

5

8
145276
96


15

22
19


17

35

62


9


3013


1314


9


15

8
16
13
31


287
97


8
13

25


912


8
27

19

811

25

29

41

5
8

28


258
98


5
64

4

32

13

12


14

16


12


7

9

27

16

4


11


16


632
27


355
8321
99


94

5


4

36


29

12

5
2510

5

5
11


713


10

4


11


4


26

21


2
26

16


8

7
10


325
00


9

29

9

25


19

9


8
10

20


10

2


9286


512
44

14


8312
01

12

944


26

11

12

15

6

7


18

12
12

4

13

6


14
311116
270
02


8

19

11

9

14

5

14


6

30

11


1221

627
20


2
1110


7

243
03

2

15

15

12


13
17

5

1431

21


1911


18


18
30


14

19


6
15


9


10314
04

51


189


9


12

3210
1716
29


27

35

64

13


14


13369
05


105010
10281010
16
29


14

40


9


17


9262
06


12

1923


12


14

6


2029

44205

11


11


17


7250
0719
4

5

19

16

12

71

38

104

8

32

23


5

33

22

2

193

4

2

4

181

14

216

79

112

111

54

26

25

64

11

183

4

63

6

50

5

23

264

9

14

108

25

36

3

5

155

32

7

92

12

14

134

73

82

4

41

57

18

65

5

25

28

9

122

28

25

572

229

7

25

64

41

15

30

20

27

16

286

178

528

21

13

14

16

108

7

8

16

21

88

84


39

109


5563
19
2623


376


8

22


115125


66


11


28622
25


16


16

4


46


745


8618


21


1010


281

Årets Gossopran vilket förutom äran, innebär ett diplpm, en ingraverad stämgaffel, samt att vara solist vid avslutningskonserten


2023  Henry Nilsson                    Uppsala domkyrkas gosskör

2022  Magnus Ravald                   Uppsala domkyrkas gosskör

2019  Oscar Svensson                 Stockholms gosskör

2018  Max Herchend                   Uppsala domkyrkas gosskör

2017  Wilmer Heikkilä                 Luleå domkyrkas gosskör

2016  Gustaf Sjöstedt Eriksson  Uppsala domkyrkas gosskör

2015  Nils Norrby                       Stockholms domkyrkoförsamling

2014  William Sönnerhed            Stockholms gosskör

2013  Isak Meunier                     Linköpings gosskör

2012  Erik Widenfalk                  Falu Kristine gosskör

2011  Johannes Tenstam             Uppsala domkyrkas gosskör

2010  Gustaf Zackrisson             Göteborgs gosskör

2009  Aron Ziefle Lavatt            Stockholms gosskör

2008  ingen vinnare, tre andarpl.

2007  Hannes Heineman              Falu Kristine gosskör

2006  Nils Löfgren                      Kungsholms kyrkas gosskör

2005  Magnus Gyllenhammar       Göteborgs gosskör
08


09


10

11

12
1316
15
550


16

6


41

82


17


232
17

369
721


7
1375

23
16


13


220
 15
20

386


20

12


7
11

8

25

46

17


12


222
18
18

445
1153


7
12
538
64

80


15


35214
16

38


49


17

11


85

25


15


256

       

Anders Lindström och deltagare utanför Rättviks kyrka 1994

23

  4

 


15


16
14


1811


1135


  8691016


227
       

Deltagare i Gosskörfestivalerna Rättvik/Falun 1994-2022         år                                                                                                                                                                                         totalt

     tillbaka till sidan Körer