Länk Äldre Musikalisk Komfort

  Äldre Musikalisk komfort

      Ingmar Folke, Jan Erik Wiezell, Anders Ohlson, Jan-Olov Norling, Sören Engblom, Anders Lindström,

                                                             Roland Hogman. Fotograf okänd.                             

                                                                                             

                                                   

 

Äldre Musikalisk Komfort var aktiv på 1980-talet med inriktning på äldre tiders musik.  Ensemblen bestod av sex män, countertenor, tenorer, baryton, basar samt en lutenist. Gruppens namn kan tyckas märkligt. Men tanken och ambitionen på att äldre musik skulle ge tillfredställelse och "komfort" åt både lyssnare och de som utövar denna konstart låg bakom namnvalet. Konserter gavs främst i Stockholmsområdet men också på turnéer i landet.


tillbaka till sidan Körer