Munthes Hildasholm, 1


          Munthe övergav planer på ett timmerhus i Tällberg               

                MUNTHES HILDASHOLM, I  

I början av 1900-talet lät läkaren, kosmopoliten och författaren Axel Munthe uppföra ett sommarhem åt sin familj i Leksand. Men få vet att Munthe innan dess började bygga timmervillan ”Tällberg Forest” som han dock övergav och vars lämningar fortfarande finns kvar i skogen, på sluttningen till Brantberget i Tällberg.


Sommaren 1874 vandrar den nyblivne studenten Axel Munthe till fots i Siljansbygden. Vistelsen sätter djupa spår i den 17-årige pojken. Elva år senare, från Paris, skildrar han sina upplevelser: "En klar julnatt ska kanske ett par dvärgar timra upp en stuga åt mig där hemma i en svensk furuskog - mitt inne i skogen, långt från vägar och stigar, där inga människofötter trampar ner mossan och inga larmande röster skrämmer bort trastarna. Nog vet jag var stugan skulle stå". 22 år senare återvänder Munthe till Dalarna, nu som etablerad societetsläkare i Rom samt nygift. Hans hustru Hilda är 25 år yngre och kommer från en aristokratisk familj i England. Munthe vill visa henne Siljansbygden och han har också beslutat sig för att bygga ett timmerhus i Tällberg. Axel Munthe har också hunnit att bli kronprinsessan Victorias livmedikus. Genom detta uppdrag har han kommit Victoria nära, så nära att relationerna mellan dem börjat ifrågasätts.


Munthe gör bedömningen att hans nyblivna hustru bör bo i ett eget hus när hon är i Sverige, i stället för att vistas med honom på Tullgarn i Sörmland där han sköter Victoria under somrarna. Axel och Hildas första barn är på väg. Relationen till Victoria förblir dock hemlig utåt, men privat fungerar den som tyst  överenskommelse mellan berörda parter.


1909 köper Munthe en tomt i Tällberg, granne med matematikprofessorn Gösta Mittag-Lefflers gård (numera Dalecarlia Hotell) och paret Hugo Alfvén och Marie Krøyers hus (Alfvéngården i Tällberg). Munthe anlitar arkitekten Lars Israel Wahlman för sitt timmerhus. Wahlman är samtidigt i gång med ritningar för Engelbrektskyrkan i Stockholm och har även ritat ett slott Tjolöholm i Halland, Villa Norhaga i Hinsnoret utanför Falun, Trevnan och Trotzgården i Hedemora samt flera andra villor. Axel Munthe engagerar även konstnären Gustaf Theodor Wallén och byggmästaren Daniel Skoglund i Leksand. I ett brev till Wahlman skriver Munthe: "Jag vill gärna ha så tjockt timmer som möjligt - jag har en speciell sympati i tjocka stockar och vill gärna ha dem av grövsta möjliga kaliber vilket gläder mitt öga att se och min hand att vidröra." I svaret redogör Wahlman för val av timmer och golvplank och lägger fram ett kostnadsförslag. Huggen granitsten körs fram och  grunden läggs.


                                  Stengrunden till Axel Munthes timmerhus i Tällberg som fortfarande finns kvar i skogen på Brantberget. Foto: Anders LindströmMen plötsligt, som över en natt, avbryter Munthe sitt projekt. Förmodligen under Hildas påverkan har han kommit till insikt om att den timmerhuskultur som håller på att växa fram i Tällberg inte står i linje med vad Hilda i egenskap av aristokratisk ung dam samt mor med nyfött barn tänker sig. Hon vill komma närmare civilisationen i ett samhälle och Siljans vatten. Andra skäl finns till att Tällbergsbygget avbryts: Mittag-Leffler med sin alp-inspirerade Tällgård" planerar att anlägga en privat flyghamn vid stranden i Tällberg. Denne har också kommit ihop sig med tonsättaren Hugo Alfvén om ett tomtstycke och är inte intresserad av för nära grannar. Munthes frostiga relation till Alfvén, och problem med vägdragningen bidrar också.


Munthe byter således ut Wahlman mot ny arkitekt, Torben Grut. Denne har i samråd med Munthe och kronprinsessan Victoria ritat Villa Solliden på Öland med Capris Villa San Michele som förebild. Torben Grut, även Stockholms Stadions arkitekt, får nu i uppdrag att rita ett stenhus. Dvärgarnas timmerstuga i Tällbergsskogen byts således ut mot en herrgård i Leksandsnoret.


Det påbörjade projektet i Tällberg sökte Axel Munthe länge bli av med, bland annat med hjälp av Gösta Mittag Leffler. Till sist skänker han området till konstnärinnan Marie Krøyer-Alfvén. Handling som styrker gåvan har dock inte gått att finna.


Efter många turer tilldömer Siljans Tingsrätt Malcolm Munthe äganderätten 1962. 1975 säljer Malcolm Tällberg Forest vidare till Hugos änka, Anna Alfvén.


Husgrunden finns fortfarande kvar men är svår att finna i det otillgängliga området på Brantberget. Ingen väg eller stig leder fram till platsen. Malcolm Munthe har dock gjort en vägbeskrivning som underlättar för den som är hemmastadd i området och som vill se platsen.


                                  ANDERS LINDSTRÖM


                                  Dirigent, Muntheforskare, Caprikännaretillbaka till sidan Artiklar


tillbaka till sidan Axel Munthe