Cambridge, England
              Cambridge               

                KORT BESKRIVNING AV CAMBRIDGE, UNIVERSITETET OCH NÅGRA AV DESS COLLEGES OCH KÖRER Cambridges historia går tillbaka till stenåldern. När romarna senare anlände till Britannien för att ta reda på om anläggningar i deras syften kunde uppföras, blev denna plats en viktig knutpunkt, dels med floden som var segelbar från havet, dels en plats där en bro kunde byggas för vägen mellan Colchestcr och Lincoln "Ermine street". På 300-talet hade romarna byggt en stad här med en ringmur. När de försvann förlorade staden sin betydelse fram till 700-talet. Från romartiden finner vi i Cambridge Englands äldsta kyrka, the Church of the Holy Sepulchre, eller det i dagligt tal benämnda "the Round Church", nära St John's College.


År 875 finns det anglosaxiska namnet på Cambridge angivet, Grantabrtcge vilket visar brons betydande roll. Namnet Cambridge är en senare förvrängning av det tidigare Anglosaxiska namnet. År 1068 besökte Wilhelm Erövraren Cambridge som lät bygga ett slott på vad som nu är Castle Hill beläget strax ovanför St Giles'Church. Det bestod av 27 hus i trä. Så småningom byggdes det om i sten av Edward l. Slottet förföll senare och revs slutgiltigt 1842.


Förutom sitt berömda universitet med colleges, collegekapell och välansade gräsmattor är Cambridge välförsett med stort utbud av varuhus och specialaffärer: Kläder böcker, noter, skivor och instrument såväl som pubar och matställen. Tidigare var det också billigt för oss att handla här. För den bokintresserade finns många bokaffärer, men här vill jag nämna bara en; Heffers som har mycket att välja på både böcker allmänt, samt böcker om specialiteter och annat. Denna affär sprider ut sig i olika avdelningar på Trinity Street utanför Trinity College. Här finner man t ex en hel Heffershandel med enbart barnböcker. Brian Jordan är en annan, utpräglad musikaffär, med noter, inte minst körnoter. Bland varuhusen kan nämnas Marks & Spencer, allmänt kallat "Marks and Sparks". Torghandeln kan vara intressant med alla grönsaker och annat smått och gott.


Varje College har sin egen pub, men ute på stan och inte minst i omgivningarna hittar man de verkligt genuina och trevliga varianter. Fitzwilliam Museum och University Botanic Gardens rekommenderas också. Under senare år har Cambridge även intagit en ledande position inom teknologi och IT. Precis som hos oss här i Sverige växer nya intressanta stadsdelar fram med spännande arkitektur i utkanterna av Cambridge.


Ett kärt nöje i Cambridge är att "punta" på floden Cam. Man tar sig fram i en flatbottnad puntbåt som rymmer ca 8 personer. En person har till uppgift att stå längst bak med en lång stör och som "gondoliär" staka puntbåten, förhoppningsvis framåt. Detta är dock inte alltid lätt, men roligt, kommer du att upptäcka. På strandkanterna "The backs" sitter folk och hoppas på nöjet att se någon plurra i vilket händer då och då. Ibland dukar studenterna upp med ost och vin att avnjutas under puntfärden, särskilt i maj månad då alla examensfester s. k. "Mayballs" går av stapeln och det är fullt med puntbåtar med välklädda människor på vattnet. Man puntar inne i staden på den del av River Cam som rinner förbi de flesta colleges. Men även söderut kan man punte ett par kilometer upp till en charmig liten by som heter Grantchester där ett Thehus och flera mysiga pubar finns. Den senare varianten kräver dock en dag, eller en hel eftermiddag om man har erfarna puntare.


CAMBRIDGE UNIVERSITY, COLLEGES

Cambridge erkändes som universitet 1226. 1284 grundades det första Colleges, Peterhouse, av biskopen i Ely Hugh of Balsham. Det stora klostret i Ely lockade nämligen till möten mellan munkar och vandrande studenter från Oxford vilket förde med sig undervisning och predikningar, vilket i sin tur ledde till uppkomsten av Englands andra universitet i Cambridge. De olika namnen som; Jesus College, Trinity College, Corpus Christi College, St John's m. fl. visar universitetets teologiska anknytning i historien. Universitetet är i dag självstyrt av Senate, i vilket ingår samtliga doktorer och lärare. Vice Chancellorn är chef för universitetet, vald av regeringen. Regeringen bemyndigar också detaljerad förvaltning till de tre viktigaste kommittéerna: Senatrådet, Styrelsen för finanserna, och The General Board of Faculties, som ansvarar för universitetets studiepolitik och upprätthållandet av undervisning och forskning vid de olika fakulteterna


Universitetet i Cambridge består av ca 30 colleges, var för sig självstyrande. I stort sett alla är öppna för kvinnliga och manliga studenter. För att bli inskriven vid universitetet måste man tillhöra något college.

Om Cambridge University utgörs av samtliga colleges tillsammans, är varje enskilt college i huvudsak den plats där studenten bor, äter och lever sitt studentliv. Colleget är också till hjälp, stöd och fostran under studietiden. Varje college är liksom en stad i staden och bildar med sina fritidsområden, bostäder, matsalar, bibliotek, kapell och övriga byggnader slutna enheter. Det betyder också att collegekapellen med sin verksamhet sorterar under universitetet. Kapellen är således universitetskapell med sina speciella traditioner och regler, dock nära allierade med den verksamhet som råder i katedralerna, i Cambridges fall biskopssätet i Ely.


Det college man en gång tillhört under studietiden följer studenten under hela livet. Om man i sin karriär uträttar utmärkande saker för samhälle och mänsklighet blir man ofta upptagen som Fellow vid det college man en gång studerat. Som fellow har man särskilda privilegier, inte bara att få gå över gräsmattorna. Man har också inflytande över hur colleget styrs, och man får i princip bo, forska och studera när helst man vill vid colleget gratis, speciellt om man inte är gift och har familj, vilket understundom kan bli rätt betungande för vissa college. De flesta colleges är dock mycket välbärgade med stora fonder, donationer, aktier och egendomar.


K1NG'S COLLEGE

grundades samtidigt med Eton College 1441 av Henry VI, vid den tiden 19 år gammal. Colleget bestod då av rektor plus 12 studenter. Kapellet tog nära hundra år att bygga. Det är 89 m långt, har 26 handmålade fönster och anses av många vara den vackraste sengotiska byggnaden i Europa. Altartavlan är en av Rubens mest berömda målningar: ”Maria och barnet”.


Henry VI bestämde i stadgar att vid de båda colleges skulle finnas en kör bestående av sex sjungande män samt sexton pojkar. Antalet män har under åren varierat något och kören har i dag följande utseende: 16 sk trebles /gossopraner/, 4 countertenors /manliga altar/, 4 tenorer samt sex basar. King's College Choir fick till att börja med sjunga i provisoriska lokaler till dess att kapellet blev färdigt 1536. Alltsedan dess har kören sjungit där, med undantag för tjugo år under 1600-talet då puritanerna förbjöd musik i kyrkan.


Ledare för denna anrika kör under 1900-talet har varit Arhur Henry Mann, Boris Ord, David Willcocks, Philip Ledger samt dess nuvarande ledare sedan 30 år (2012), Stephen Cleobury, bror till orkesterdirigenten Nicholas Cleobury. På samma sätt som i St John's, bedriver King's College en mellanstadieskola för gossarna, där de tillsammans med andra barn, flickor såväl som pojkar för sin mellanstadieutbildning. Skillnaden är dock att utöver sina vanliga studier måste "the choristers" sjunga en timme varje dag på morgonen samt bege sig till "the Chapel" på eftermiddagen för att repetera och sjunga evensong där. De får även instrumental utbildning i minst ett instrument på sin skola.


Många engelska tonsättare och musiker har i King's College Choir fått sin koristiska utbildning: Christopher Tye, Orlando Gibbons, Edward Gibbons. I vår tid kan nämnas tonsättare och körledare som: Robert Tear, Christopher Keyte, Louis Hasley, John Aldis, Simon Preston, Andrew Davies, King's Singers, John Rutter, Thimothy Brown, Richard Cooke.


ST JOHN'S COLLEGE

Ned för gatan förbi Clare, Gonville & Caius, och Trinity Colleges vilka hyser tre av Cambridges förnämsta blandade collegekörer, finner man St Johns College vars gosskör kanske inte är lika känd men håller samma höga standard, som King's College Choir. Kören har funnits sedan 1670 och består även den av 16 gossopraner (Choristers + 4 probationers/aspiranter) därtill 4 countertenorer, 4 tenorer och 6 basar (Choral Students, undergraduate members of the College). En legendarisk ledare under 1900-talet har varit George Guest vilken uppehöll sin tjänst i mer än fyrtio år. Efter honom har kören haft tre ledare, Christopher Robinson, David Hill och nu 2012 leder Andrew Nethsinga StJCC.

Grabbarna går här i en mellanstadieskola som drivs av St John's College och som hyser ca 430 pojkar och flickor i åldern upp till 13 år. Denna och den skola som drivs av King's College ligger på Grange Road i anslutning till respektive colleges grönområde.


I St John's och King's och många fler colleges i Cambridge finns också något som heter "organ scholars". Det är sk orgelstudenter som efter sin organistutbildning, vid t ex Royal College for Organists i London, gör sina påbyggnadsstudier under tre år. Då fungerar man som assistent organist på något college här i Cambridge eller i Oxford. I Sverige finns tyvärr ingen motsvarighet till den träning i gudstjänstspel och framför allt körackompanjemang, som kommer i närheten av vad dessa orgelstudenter lär sig under sin tid här.


Om King's i dagsläget är ett, vad man skulle kunna säga, "vänsterinriktat" college, är St John's motsatsen därtill "högkyrkligt". Många upplever större närhet och värme i det mindre St John's Chapel och gudstjänsterna där än i King's. Det har bl. a. att göra med att man i King's i mycket högre grad tvingas "tampas" med säkerhetsbestämmelser i kyrkorummet, som de tusentals turister från hela världen för med sig, genom att "vallfärda" till Cambridge just för att se och höra den berömda kören i dess magnifika chapel.


CLARE- GONV1LLE&CAIUS- TRINITY COLLEGES

är, som nämnts, tre colleges placerade utefter gatan mellan King's och St John's. Till skillnad från King's och St John's hyser dessa, under terminerna, tre av Cambridges förnämsta blandade studentkörer d.v.s. med både kvinnliga och manliga studenter. I dessa college chapels ges självfallet också konserter och firas gudstjänster med bl.a. Choral Evensongs.

 

Mer info om här nämnda körer:

www.kings.com.ac.uk/choir

www.sjcchoir.co.uk

www.clarecollegechoir.com


www.cai.cam.ac.uk/choir

www.trinitycollegechoir.com


För att som turist få tillträde till college och collegekapell i Cambridge tar man numera ut avgift, vilket dock inte gäller vid besök av gudstjänster.Anders Lindström


tillbaka till sidan Artiklar