Munthes Hildasholm 2


      Stengården - Hildas morgongåva 

 

           MUNTHES HILDASHOLM, II                                                                                                                            Hildasholm. Foton: Anders LindströmAxel Munthe följde sin ungdoms ingivelse om en stuga i skogen. Men som nybliven familjefar tvingas han tänka om. Han låter sin hustru Hilda med deras gemensamma barn för ögonen, staka ut riktlinjen för handlandet som i stället blir en herrgård norr om kyrkogården i Leksand. Familjen hyr till att börja med övervåningen i Leksands komministergård och förhandlingar pågår om att arrendera tomtmark i noret. Men Munthe vistas inte mycket i Leksand. Det förstår vi av brevkommentarer som Hilda gör till sin mor: "still with the royal" - drottning Victoria på Öland. 1 september 1909 beslutar kyrkostämman arrendera ut tomtplats på kyrkoherdebostället på 50 år till Munthe.


I december är arbetet i full gång med Stengården. Bygget går löst på cirka 42 000 kronor och namnet Stengården kommer från egendomen The Stone Court som Hildas familj Pennington Mellor äger i England. Huset byggs i tre plan med källare och får centralvärme, vilket är en nymodighet, kompletterad med kakelugnar, badrum och wc. Däremot installeras inte elektricitet. Två flyglar byggs och gårdsplanen beläggs med kullersten. Mot öster och söder byggs en putsad, cirka två meter hög stenmur, på krönet försedd med samma sorts tegel som huvudbyggnaden och flyglarna. Entrépelarna i muren får samma utformning som de vid huvudingången till kyrkogården.


I Leksands klockargård, som Munthe försökt köpa men fått nej till, bor organisten Manfred Wallgren. Denne får så småningom i uppgift att undervisa pojkarna Munthe i svenska, men i prostgården kallar prosten Erik Lorents Peterson Hilda för "miljonärskan". Han är inte särskilt glad över att få Stengården inpå kyrkknutarna.


Arkitekten Grut skriver våren 1910 till Munthe på Capri: "Bygget i Leksand går bra. I går kom en ritare hem som jag sänt dit upp över en dag för att gå igenom måtterierna, och anmälde, att allt är riktigt, och murarna är i det närmaste färdiga. Om tre veckor läggs takteglet på. Och om tre veckor far jag själv upp och ser till bygget. Sedan är ju doktorn snart här igen, då vi kan fastställa vatten- och värmeanläggningarna. Huset lär icke se stort ut på platsen."                                       Hildasholm och muren med entrépelare som är identiska med pelarna på Leksands kyrkogård.
Stengården blir en morgongåva till Hilda. Förutom nödvändiga rum innehåller huset en kammare för drottning Victoria och ett kapell, vilket först låg placerat i källaren. För Hilda är det naturligt med ett andaktsrum, hon är barnbarn till en engelsk biskop.


Hilda och Axel gjorde ett gott val när de övergav planerna på att etablera sig i Tällberg. Grannsämjan var inte den bästa. Matematikern Gösta Mittag-Leffler skriver i ett brev om grannen Hugo Alfvén och dennes tomtaffärer: "Alfvén har nu blivit slagen på alla punkter, och det är till full evidens bevisat att han gjort sig skyldig till ett noga genomtänkt, fullt uppsåtligt bedrägeri. Jag skall, då rättegången är färdig, lämna Er handlingarna, som jag tänker låta trycka. Alfvén tar emellertid saken lugnt, ty straffpåföljden kan efter svensk lag ej bli synnerligen stor och han utsprider och söker göra troligt, att om han också lagligen står

som bedragare, så är detta blott i följd av oförstånd, som följer med hans geniala

konstnärstemperament."


Sommaren 1910 flyttar Hilda och barnen in i Stengården. Hilda anländer alltid före

pojkarna vid midsommartid eftersom de slutar i sina engelska skolor senare. I oktober reser de tillbaka, pojkarna till England och Hilda till sina föräldrars hem utanför Biarritz i södra Frankrike.


Malcolm, yngste sonen berättar: "Vi var här varje sommar, det var vår mammas favorithus"


Axel Munthe kommer ytterst sällan till gården. Från 1920-talet lever paret helt åtskilda även om skilsmässa aldrig kommer till stånd. Men Hilda och sönerna utvecklar ett aristokratiskt sommarliv i Leksand och sätter form och färg på både Stengården och trädgårdarna.


                                       ANDERS LINDSTRÖMtillbaka till sidan Artiklar


tillbaka till sidan Axel Munthe