Castello Barbarossa


     Castello Barbarossa, Villa San Michele

      ANLÄGGNINGAR PÅ CAPRI MED ANKNYTNING TILL AXEL MUNTHE                                                                                                 Castello Barbarossa på en klippavsats på Monte Barbarossa. Foton: Anders Lindström


Vad man vet om den gamla borgen, 400 meter ovan havet, tillika Capris största försvarsanläggning under bysantinska eran, är att den haft som uppgift att bl a försvara byporten in till Anacapri. Borgen står för första gången omtalad i ett dokument från 988 tillhörande republiken Amalfi till vilken Anacapri denna tid hörde. 1528 ger Kejsaren till visekungen i Neapel ett tillstånd att sälja Capri för tretusen dukater till neapolitanaren Paolo Pellegrino som reparerat Capris stadsmur och byggt Anacapris borg.


1535 anfaller den fruktade nordafrikanske pirathövdingen, turken, saracen, Khair-ed-Din alias ”Barbarossa” (rödskägget), tar Capri i besittning samt bränner Anacapris borg som sedan dess fått namnet Barbarossa. Sju gånger anfalls Capri av piraterna som vill utnyttja ön som bas för ytterligare anfall mot Neapel och Sorrento. Khair-ed-Din fortsätter att härja runt medelhavsöarna. 1547 dör han och begravs i Istanbul men får en värdig efterträdare i Dragut Rais. 1827 kommer den unge och lovande tyske skalden Wilhelm Waiblinger till Capri. I egenskap av expert på de schwabiska kejsarnas historia, gör han sin stora felbedömning när han tar Barbarossas borg för en fästning som tillhört kejsar Fredrik Barbarossa.                                                                                       Barbarossaborgen sedd från nordsidan, dvs. den sida som vetter mot Villa San Michele.1899 förvärvas borgruinen med tillhörande borgområde av Axel Munthe. Den 17 november 1937 skriver Axel Munthe i ett brev till tyske riksmarskalken Herman Göring: ”Med oändliga svårigheter köpte jag för fyrtio år sedan CASTELLO BARBAROSSA och har använt stora summor på att restaurera de nedfallande murarna och att inrätta ett litet krypin, där jag tillbringat flera månader i fullkomlig ensamhet, troligen de lyckligaste dagarna i mitt liv.” Ibland lät Munthe också gäster bo i sitt ”krypin” i Barbarossaborgen.


I syftet med köpet av borgen låg även Munthes ambition att få stopp på den grymma fågelfångsten på ön och som upprödre Munthe mycket. (läs boken ”För Fåglarnas skull” av Evert Lundström /Libris/). 1953 inrättades en fågelstation i samverkan med Sveriges Ornitologiska Förening i Barbarossaborgen. 1979 lades verksamheten ned men har under senare tid återupptagits för att vissa tider på året utnyttjas av ornitologer från både Sverige och Italien.
Från en av gästbostäderna nere vid VILLA SAN MICHELE leder numera en linbana upp till borgen för transport av varor och enklare förnödenheter.


Anders Lindströmtillbaka till sidan Capri


tillbaka till sidan Axel Munthe