Historisk sammanfattning
        Capri

        HISTORISK SAMMANFATTNING

500-600-t f Kr  Grekisk kolonisation av Kampanien och Capri.


?14 e Kr             Kejsar Augustus (Ceasar Octavianus (63 f Kr-14 e Kr)) förhandlar med staden Neapel till sig.

                          Capri i byte mot grannön Ischia. Även om Capri, enligt sägen, är kejsar Augustus favoritö så

                          blir han dock aldrig fast bosatt där.


14 e Kr               Kejsar Tiberius (42 f Kr-37 e Kr) gift med sin företrädares dotter, efterträder Augustus

                          och färdigställer tolv Villor ”lustslott” på Capri (Tacitus).


26-37 e Kr         Tiberius styr romarriket från Villa Jovis belägen på bergstoppen längst österut på ön.


37 e Kr              Signaltornet Pharus intill Villa Jovis störtar samman a samband med en jordbävning bara

                          några dagar före Tiberius död.


37 16/3 e Kr      Tiberius avlider.


79 e Kr              Vulkanen Vesuvius får ett utbrott som förändrar omgivningarna radikalt, därmed också Capris

                          utseende. Villa Damecuta överges.


300-talet         Capri hör till det grekiska Neapel.


366                  Jordbävning efter vilken kjejsarvillorna på Capri anses ha lämnats att för-falla.


500-talet         Neapel, munkar, östgoter, byzantinska kejsarhärar, Islam, saracener, sjörö-vare påverkar ön.


530 ca             Capri tillhör klostret i Monte Cassino som grundats av S Benedict.


580-talet ca    Ett Benediktinerkloster tillägnat S Stefanus, etableras på Capri.


600-talet         Biskop San Costanzo besöker Capri, men blir sjuk och dör på ön. Han blir begravd nära

                         Marina Grande där basilikan San Costanzo nu befinner sig, utnämns till Capris skyddshelgon,   

                         vilket firas den 14 maj.

868                  Från att ha lytt under hertigen av Neapel övergår Capri till att lyda under Dogen i Amalfi.


920                  Neapolitanerna lyckas i ett sjöslag i Neapelbukten förinta en saracensk flotta. Ett av

                         sjörövarfartygen undkommer och tar sin tillflykt till Capri, där öborna hugger ihjäl hela dess

                         besättning.


994                  Under påven John XVI, blir Capri eget biskopsdöme och får sin första bi-skop, John.


998                  ”L’antica scala” feniciska trappan, omnämns för första gången.


1100-t               Normanderna under sin furste Roger av Hauteville I (1031-1101) som besegrat och intagit

                         Sicilien och södra Italen invarderar också Capri.


1133                  Roger II av Sicilien återerövrar Capri från longobarderfursten Guaimario av Salerno som

                         tidigare erövrat ön.


                         Under 1000-talet framträder en av Capris äldsta familjer, Arucci, som kommer till ön från

                         Amalfitrakten. En av dessa är Sergio Arucci som gifter sig med Gemma Strina från en annan

                         caprifamilj av denna tid. Båda familjerna hade landområden på Capri.


1204                 Fredrik II ger sin justitiarus Sergio Scrofa i Amalfi ”ön Capri med den helige Stephanus’

                         kloster och allt vad därtill hör” i förläning mot en årsavgift av nio guldsolidi och hundra fat

                         vin. Förläningen synes gå i arv och stadfästs av Karl I Anjou.


1200-talet        Huset Anjou från den franska provinsen kring Maine och Loire (på 1200-talet tillhörande

                         Englands kungahus) samt härskarna i det spanska Aragonien kämpar om herraväldet på Capri.


1231                  Anacapri utser sitt skyddshelgon, Sant’ Antonio da Padova, vilken firas den 13 juni.


1250                 Kung Fredrik av Tyskland tillika kung på Sicilien sedan 1220 dör. I samband med detta faller

                         Capri i händerna på huset Anjou.


1270-talet        Capri har vid denna tid ca 600 innevånare fördelat på 124 fuochi (hushåll).


1282                 PåskBlodbadet ”sicilianska aftonsången” i Palermo äger rum då 8000 fransmän under klockors

                         klang mördas av sicilianarna.


1286                 I kriget som följer mellan Neapel och Sicilien blir Capri, efter två misslycka-de försök,

                         erövrat av aragoniernas katalonska legosoldater. Capri i arago-niernas hand blir en flottbas

                         fram till 1299.


1300-talet        Robert den Vise (Karl II-s efterträdare) sänder kungliga påminnelser till borgkommendanten

                         på Capri att dag och natt hålla utkik över havet efter fientliga fartyg och att omedelbart

                         tända eldsignaler som varning om sådana syns.


1333                 Kungen förbjuder korallfiske utan kungligt tillstånd mellan Capri och Sorentohalvöns udde:

                         ”inter Caprum et minervam, uvi corallorum maxima copia invenitur”.


1334                 För första gången framgår att det råder motsättningar mellan Capri och Anacapri. Anacapri’s

                         invånare anhåller hos kung Robert om att slippa lyda under staden Capri, men denne

                         förordnar att intet skall förändras ”ut nihil innoveretur”.


1343                 Drottning Johanna I som efterträder kung Robert på Neapels tron är dockhumanare mot

                         Capri.


1363                 Giacomo Arucci infriar sitt löfte till sin beskyddare, att under det år hans förstfödde son

                         kommer till världen låta starta bygget av ett stort kartusianskt kloster: Certosa di San

                         Giacomo. Giacomo Arucci är verksam som sekreterare åt drottning Giovanna I av Neapel.


1374                 Certosa di San Giacomo blir färdigt. Av drottningen och senare olika påvar, erhöll munkarna

                         särskilda privilegier, bl a att odla och uppbära skatter av befolkningen. Likaså uppgick

                         egendomar från utdöda familjer till klostret. Dessa privilegier gjorde klostret och dess

                         relativt få munkar välbeställt.


1496                 Fredrik II av Aragonien ger jämställd status åt både Capri och Anacapri.


1510                 S. Sofiakyrkan, Anacapris huvudkyrka byggs över ett gammalt torg ”Le Pietre” som tidigare

                        hyst två kyrkor: S Carlo samt S Maria Costantinopoli.


1528                Kejsaren ger visekungen i Neapel tillstånd att sälja Capri för tretusen dukater till

                        neapolitanaren Paolo Pellegrino som reparerat Capris stadsmur och byggt Anacapris borg.


1634/5            Saracen, den fruktade nordafrikanske pirathövdingen, turken Khair-ed-Din alias

                        ”Barbarossa” (rödskägget) anfaller och tar Capri i besittning och brän-ner Anacapris borg.


1545                På grund av ständiga anfall och ödeläggelser av pirater har Capris befolkning minskat från

                        1.463 personer 1523, till 1.093 år 1545.


1553                Piraten Dragut Rais anfaller och plundrar Certosaklostret och bränner dess arkiv och bibliotek.

                        Många öbor förs bort som slavar.


1560-talet       De spanska vicekungarna sörjer för Capris försvar genom att sätta de borgar Kheir-ed-Din

                        raserat i stånd samt bygger nya vakt- och försvarstorn utöver de två redan existerande

                        Castiglione och det som Certosamunkarna uppfört i Anacapri: Torre di Materita.


1561                 Invånarantalet på Capri är ca 1.500 fördelat på 349 hushåll.


1610                 Den första ”utländska” beskrivningen av ön görs av engelsmannen George Sandys: ”A relation of

                        a journey begun A. D. 1610”.


1620                G. A. Magini graverar en karta över Capri.


1632 17/5        Äventyraren, fransmannen, Jean Jacques Bouchard kommer till ön och skriver en omfattande

                        lärd redogörelse ”Capri nel 600” som finns bevarad i École des Beaux Arts-biblioteket i Paris.

                        Han brukar betraktas som den ”förste turisten” på Capri.


1656 /6            Pest som härjar i Neapel kommer till Capri och utplånar under fem månader halva befolkningen.


1662                J. Bleau graverar en karta över Capri och Neapelbukten.


1673-1691        Nunnan Suor Serafina ”Capris stora heliga” stiftar en karmeliternunneorden och skapar ett

                        kloster som invigs av kardinal Orsini.


1683                Capris och Anacapris befolkning firar tacksägelse till ärkeängeln Mikael i kapellet på

                        Capodimonte (San Michele) när Wien befrias från turkarna.


1685                Ex-cattedrale di St Stefano byggs på den plats där ett benediktinerkloster legat sedan 580.


1700-talet       Kyrkan S Michele vid Piazza S Nicola i Anacapri byggs i böjan av 1700-talet. Dess majolikagolv

                        (Paradiso terreste) skapas av Leonardo Chiaiese och läggs in 1761.


1720                La Foresteria ”främlingshärbärget” (San Michele) uppförs av en anacapresisk biskop.


1722                Joseph Addisons reseskildring införs översatt i ”Nouveau Voyage d´Italie” (Utrecht) vilket i

                        stort bidrar till att 1700-talsresenärerna får upp ögonen för Capri.


1799 23/1        Fransmännen inträder i Neapel och proklamerar staden som Bonapartisk republik.


1806 /5            200 engelsmän under amiral Sir Sidney Smith erövrar Capri och sätter sig i

                        försvarsställning mot fransmännen. Fransmännen kapitulerar och Capri får benämningen ”Lilla

                        Gibraltar”.


1808 16/10       Franskt angrepp via landsättning från Anacapris håll under befälhavaren Lamarque. De

                        maltesiska trupperna under engelskt befäl ger upp utan strid. Den engelske guvenören Hudson

                        Lowe undertecknar kapitulationen.


1808 12/11       Privilegierna för Certosaklostret upphävs, egendomarna beslagtas och munkarna fördrivs från

                        Capri av fransmännen på order av Joachim Murat.


1818                 Biskopsämbetet på Capri dras in i kraft av ett konkordat.


1818                 Notarien Giuseppe Pagano öppnar ett värdshus i Capri (casa ospitale). De första gästerna är

                        vänner till familjen.


1824                Den franske greven Turpin de Crissé skildrar Capri i sin Souvernirs du Golfe de Naples

                        recueillis en 1808, 1818 et 1824 och Antonie Claude Pasquin Valéry i Voyages historiques et

                        litéraires en Italie 1826-8.


1826                De tyska målarna August Kopisch och Ernst Fries landstiger på Capri. Kopisch gör anspråk på

                        att vara den förste att ha ”upptäckt” Grotta Azzurra, Den blå grottan.


1830                Genom Frankrikes erövring av Barbares’kstaterna bringas dessas framfart i Medelhavet

                        definitivt att upphöra.


1830-t             Grundarna av den franska Posillipo-skolan Giacinto Gigante och den franske konstnären Camille

                        Corot möts på Capri. Corot målar en duk förställande Monte Solaro 1828.


1834                Arkeologen och humanisten Raoul Rochette beskriver Capri i sina Notes extrahites d’un journal

                        de voyage en Italie et en Sicilie.


1835                Alexandre Dumas skildrar Capri i ett kapitei i sin bok Le Spéronare.


1841                 Mary Wollstonecraft Shelly skildrar den Blå Grottan i Rambles in Germany and Italy.


1851                 Tyske historikern Ferdinand Gregorovius författar en tragedi med Capri som bakgrund; Der

                        tod des Tiberius”. Två år senare en skildring av Capri; Capri, eine Einsiedelei och Die Idylle

                        vom Mittelmeer.


1860-t             Capri förenas med det moderna Italien. Ångbåtar börjar trafikera Neapelbuk-ten. Strömmen

                        av författare konstnärer; tyskar, engelsmän och fransmän tilltar oavbrutet.


1861                 Den brittiske korrespondenten Henry Wreford utnämns till honnörsinspektör för Capris

                        skolor.


1870                Omvandlade den skotske psykiatrikern Sidney Clark sitt sanatorium i Capri till ett hotell som

                        så småningom kom att bli Capris stolthet, det 5-sjärniga Grand Hotel Quisisana.


1876                En primitiv brygga för båtars tillägg på Capri byggs i Marina Grande.


1877                Öppnandet av en ny väg bryter Anacapri’s isolering.


1878                I anslutning till Capris största katolska gravplats anläggs under stort motstånd från präster

                        och lokalbefolkning en främlingsgravplats för alla icke katolikers räkning på ön oavsett ras

                        eller tro.


1884                höstKolera utbryter i Neapel.


1895 1/6          Den svenske läkaren Axel Munthe förvärvar området på Capodimonte.


1896                Bygget av Villa San Michele är igång.


1899                Axel Munthe förvärvar borgruinen Castello Barbarossa med tillhörande borgområde.


1900 t början   När grunden för Capris mest kända och exklusiva hotell, Quisisana grävdes, fann man


                        gigantiska ben från försvunna djurarter under ett nära tre meter tjockt skikt av vulkaniskt

                        eruptionsmaterial.


1901 27/5        La Foresteria ”främlingshärberget” som fram till 1818 varit Capribiskoparnas sommarresidens

                        inköps av Axel Munthe för att fungera som bostad åt tjänarstab och gäster på San Michele.


1902                Torre Materita, kartusianmunkarnas gamla fästning, köpts av Axel Munthe från engelsmannen

                        Arthur King.


1903                Munthe förvärvar La Guardia, ett annat torn på Capri ägt av familjen Papen-gouth.


1905                Ryske författaren Maksim Gorkij etablerar sig på Capri. I och med Gorkij kommer många


                        ryska revolutionärer till ön däribland Lenin.


1906 4/4          Vesuvius får ett utbrott som mörklägger hela Napoli. Utbrottet som varade i flera dagar

                        spydde även aska över Capri.


1907                I Italien börjar myndigheterna oroa sig för säkerheten när så många ryssar invaderar Capri


1907                Bergbanan ”Funicolare” från hamnen upp till Piazza Umberto I invigs.


1909                På Capri startar Maxim Gorkij en ”Skola för Revolutionär Teknik för forskning och         

                        förberedande av propagandister av Rysk Socialism”. Ledare för skolan förutom Gorkij var

                       Anatoliy Lunacharsky, Alexander Malinovsky (Bogdanov) samt Gregori Aleksinsky.


1909  /11         Partiets centralkommitte i Moskva beslutar ta sin hand från Gorkijs partiskola på Capri.


1910                Capris första skoindustri är i gång.


1910                Hotell Pagano, ett av Capris främsta hotell sedan 1826 stängs.


1912                Casa Caprile blir färdigt under byggmästare Pasquale Romano och blir drottning Victorias hem 

                       under 15 år fram till 1927.


1914                Första världskriget bryter ut.


1925               133.900 personer, turister mest besöker Capri under året. Under fasciståren 1926-3 minskade

                       besöksantalen väsentligt.


1926               Den medicinska omsorgen på Capri får en förbättrad ställning när doktor Elizabeth Moor, född

                       i Wien 1886, kommer till Capri och slår sig ned som läkare i Anacapri och öppnar praktik där.


1932-35          Genom arkeologen Amedeo Maiuris görs vetenskapligt tillfredställande undersökningar och

                       mätningar av Villa Jovis (Palazzo a Mare 1935, Villa di Damecuta 1937 och 1948).


1934               Besökarantalet under året är nu uppe i 173.000. De flesta kommer för en dag. I Marina Grande

                       finns sju hotell, Capri har tio hotell och sju pensionat, Marina Piccola ett pensionat och i

                       Anacapri erbjuds två hotell och två pensionat.


1935  /11         Genomdrivs under diktatorn Benito Mussolinis regim fridlysningen av Capri. Jakt och fångst av

                       fåglar på Capri förbjuds, ett bud som kom till med stöd bl a från Axel Munthe och prinsessan

                       Mafalda. 10 år senare respekteras bestämmelsen inte längre med undantag för

                       Barbarossaberget.


1936               Axel Munthe donerar en betydande summa pengar till de fattigas och gamlas stöd på Capri.

                       Detta med anledning av att fågelfångsten förbjudits vilket för många var det enda sättet att

                       skaffa mat för överlevnaden.


1937 17/11      Axel Munthe skriver i brev till Herman Göring att han har för avsikt att sälja San Michele till

                       generalen, men köpet blir aldrig av.


1937-1939      Utgrävningar vid Damecuta med rester av en romersk kejsarvilla donerad av Axel Munthe till

                       italienska staten fortgår i två år.


1938               Vulcanologen Immanuel Friedländer kommer med en bok om Capri: ”Le antiche ruine di Capri”.


1939               Andra Världskriget bryter ut.


1939               Axel Munthe flyttar från Capri till Rom.


1942  /12        Munthe skriver till prins Eugen: ”Kanske för första gången i mitt liv längtar jag hem - är det 

                       för att mitt land är i fara eller för att jag själv är i fara att gå under? Sannolikt det sista -

                       människan vill hem när hon nalkas döden. Mussolinis Italien är ej längre vårt Italien, Florens’

                       lilja har bytts ut mot hakkorset, Botticellis Primavera mot Göring, som far ikring med extratåg

                       och pukor och trumpeter och köper upp falska antikquiteter landet runt. Muss’ är i Hitlers

                       våld, Italien är ej Tyskland men dess lydiga tjänare, illa behandlad och illa betald.”


1943                På inrådan av kung Gustaf V flyttar Axel Munthe in på Stockholms slott och stannar där till

                       sin död, 7 år senare.


1943               Tyskar använder San Michele som rekreationsplats.


1943 3/9        Vapenvila mellan Italien och de allierade undertecknas.


1943               På Capri råder stora svårigheter eftersom förbindelserna med fastlandet upphört med svår

                       matbrist. Leveransen av elström är avbruten och bankutbetal-ningar inställda.


1944               Hungersnöd hotar på Capri. Stölder förekommer och Villa San Micheles konstskatter löper

                       stora risker varpå Axel Munthe förmår sätta San Michele under amerikanskt beskydd.


1946               I ett brev till kung Gustaf V har Axel Munthe beslutat donera San Michele till svenska staten.


1948               I Italien får en konstituerad nationalförsamling uppdraget att skriva en republikans författning

                       som träder i kraft i januari 1948. Italien blir republik med president och parlament bestående

                       av två kamrar.


1949 11/2       Axel Munthe avlider på Stockholms slott, 91år gammal.


1949 20/10    Stiftelsen ”Centro Caprese di Vita e di Studi” upprättas på Capri. Syftet är att befrämja

                      vetenskaplig forskning med direkt anknytning till Capri.


1950-1951      Stockholms Observatoriums filial för solforskning ”Casa Cetrella” skapas uppe på Monte Solaro

                      nära Sa Maria Cetrella, under ledning av professor Yngve Öman.


1951 15/10     Återinvigning av Villa San Michele i närvaro av anacapribor, honoratiores från Rom och Neapel.

                      Tal av intendenten Josef Oliv www.villasanmichele.eu.


1951-1954      Stängsel byggs kring Barbarossaberget. ”Skogstomten” inköps.


1953               Fågelstation inrättas i Barbarossaborgen i samverkan med Sveriges Ornitologiska Förening.


1960-talet      Capri får färskvatten genom pipeline från fastlandet.


1964               Två marmorstatyer, Poseidon och Triton, fynd från Grotta Azzurras botten hämtas upp.


1967 4/8        Storbrand på sluttningen av Barbarossaberget. Hjälp från NATO i Neapel som kommer med

                       helikoptrar. Först efter en vecka är branden släkt.


1970-talet      Uppsving för turismen på Capri. Vissa dagar noteras över 2000 besökare på San Michele.


1970 21/4       Konstnären Giacomo Manzù skapar en staty, en pelare i vit marmor med ett porträtt av Lenin i

                       relief i parken nedanflr Villa krupp i Capri.


1979               Sveriges Ornitologiska Förenings verksamhet på Barbarossaberget läggs ned.


1983  /12        Jordskalv och storm orsakar ras vid klippstupet nära den feniciska trappan. En person avlider

                       och tre skadas. Vägen till Anacapri blir avstängd i flera dagar.


1986               Ottenby fågelstation engagerar sig på Capri.


1987               Efter en förödande brand på Barbarossaberget börjar utplantering av stenek.


1994               En staty, ett kopparmonument, tillägnad Axel Munthe och fåglarna, tillverkad av skulptören L

                       Mazilla och reses i stadsdelen Boffe i Anacapri.


2000               Professor Gunnar Adler-Karlsson anlägger en filosofisk park i sydvästra Anacapri med       

                       naturstigar innehållande ett 60-tal citat av västerländska filosofer www.philosophicalpark.org.
Anders Lindström


tillbaka till sidan Capri