La Foresta


     La Foresteria, Villa San Michele

      ANLÄGGNINGAR PÅ CAPRI MED ANKNYTNING TILL AXEL MUNTHE


                                      Äldre motiv från bygatan i Anacapri med La Foresteria t.h. och Villa San Michele i bakgrunden, Artist okänd


LA FORESTERIA, Viale Axel Munthe 6 (f.d. bygatan Anacapri). Byggnaden som ligger strax innan man kommer fram till själva Villa San Michele uppfördes på Capodimonte i början av 1700-talet under Monsignor Michele Gallo Vandeneyndes biskopstid på Capri. I sin mjuka svängda profil ligger huset utmed bygatan som utgör gamla infarten till Anacapri, numera Viale Axel Munthe Nr 6-8. Av årtalsangivelsen i den rundade portalen Nr 6, kan man utgå från att bygget stod klart 1720. Arkitekt var den välrenomerade Domenico Antonio Vaccaro (1678-1745) från Neapel. Byggmästare var troligen en man vid namn Antonio Coppola. Huset består av fem rum med välvda tak i övre planet, varav två med öppen spis, samt en matsal (refectorium) med angränsande kök och tvättrum (lavabo) vinberedningsrum i bottenvåningen. Självfallet fanns här också en regnvattencistern. Möjligtvis kan tidigare ett kapell ha legat just här. Fram till 1818 har huset fungerat som lanthus/sommarresidens åt Capribiskoparna och övergick därefter i privat ägo.


Den 27 maj 1901 köpte Axel Munthe byggnaden av familjen Cupido från Kalabrien och knyter det till den stora Villan att fungera som bostad åt tjänarstaben samt gästhus för sina besökare på San Michele. Munthe döper huset till LA FORESTERIA vilket betyder ”främlingshärbärge”. Många är de gäster som Munthe hyst i Foresterian, däribland arkeologen Amedeo Maiuri i samband med utgrävningen vid TORRE DAMECUTA, och det tyska paret Gudrun och Jakob von Uexkull. Gudrun, så småningom chefsguide vid VILLA SAN MICHELE, därtill översättare av ”The Story of San Michele” till tyska och från 1943 ansvarig för egendomarna fram till Axel Munthes död 1949 blev den som i Munthes testamente fick royalties på samtliga utgåvor av ”The Story of San Michele”. Hennes man Jakob var biolog och banbrytare för etnologins utveckling. Rummen i Foresterian har även fungerat som bostad åt guider. I dag utnyttjas byggnaden som Stiftelsen Villa San Micheles gästbostad med samlingsrum, kök, bok- och musikbibliotek. Många är de svenska författare, målare, musiker, journalister, vetenskapare som vistats i LA FORESTERIA och fortlöpande kommer hit för att låta sig inspirerats av Capri och Axel Munthes alltjämt närvarande anda. Bland framstående svenska kompositörer som vistats där kan nämnas Lars-Erik Larsson, Karl-Birger Blomdahl och Karl-Erik Welin.


Om man i villan SAN MICHELE hyser öppenhet mot sol, ljus, luft och turister, präglas Foresterian  mera av sluten atmosfär som styrs av samspelet mellan dess gäster och deras individuella läggning. Det dagliga livet är öppet i umgänget men lika ofta, kanske oftare, isolerat och slutet i de arbeten som var och en bedriver under sin vistelse här. Var och en sköter också sitt eget hushåll. En gång i veckan samlas dock alla gäster och stipendiater i Foresterians samlingsrum kring ett glas vin och berättar om sig själva och sina göranden och låtanden. Många intressanta föreläsningar har hållits i Foresterians lilla samlingssal under åren.


Den som betraktar huset utifrån kan lägga märke till några detaljer; som den predikstolsliknande balkongen vid ena gaveln, dörrporten med sin kläpp smidd som en hund, möjligtvis ett lamm eller ödla, och ringklockshandtaget på höger sida som leder till klämtklockan på insidan. Två små öppningar i marknivå tyder också på att katter kunnat passera ut och in. Innanför ligger en liten vinodling samt ett uterum som angränsar till VILLA ROSA.


Anders Lindströmtillbaka till sida Capri


tillbaka till Axel Munthe