Villa Rosa


     Villa Rosa

        ANLÄGGNINGAR PÅ CAPRI MED ANKNYTNING TILL AXEL MUNTHE
VILLA ROSA /Viale Axel Munthe 4/ köptes in 1959 av Villa San Micheles dåvarande intendent Josef Oliv (1895-1974). Han gjorde det i eget namn för Stiftelsen San Michele. Tidigare hade byggnaden fungerat som ett hotell, ”Barbarossa”.


Villan har vackra rum med stuckatur i taken och majolikagolv. Ett av rummen har musikemblem i taket, valthorn, tubor och även en plafond med nottecken med första ackordet i Beethovens Pathétiquesonat. Det vackra tegeltaket hålls upp av en mycket sinnrik konstruktion som är byggd ovanpå husets, från början, välvda tak.


Oliv såg att byggnaden i framtiden skulle kunna komma till användning som kursgård med gästbostäder och konferensrum i anslutning till Stiftelsen Villa San Micheles verksamhet. Oliv lät också bygga ut en flygel, den som vetter mot VILLA CORONA i syfte att förhindra ett kommersiellt köpcentrum här, som det fanns planer på. Till saken hör också att Anacapri kommun tidigare utnyttjat huset till skolverksamhet, en verksamhet som Josef Oliv inte gärna kunde säga nej till.


Efter utdragna förhandlingar samt det faktum att Stiftelsen San Micheles ekonomi inte tillät någon utvidgad verksamhet, beslöt man sig för att avhända sig VILLA ROSA till kommunen i form av en gåva mot att man i framtiden, istället för att, som tidigare lämna procent på VILLA SAN MICHELEs entréavgifter till kommunen, övergick till att bidra med en fast årlig summa.


Överlämnandet skedde den 18 augusti 1979 i närvaro av bl.a. dåvarande kulturministern Jan-Erik Wikström, kanske något som man nu skulle önska ogjort; En Stiftelsen San Micheles konferensanläggning på Capri i VILLA ROSA hade i dag kunnat vara ett utsökt komplement till den övriga verksamheten i Josef Olivs anda.Anders Lindström
 

tillbaka till sidan Capri


tillbaka till sidan Axel Munthe